Alkuvuoden shokista kohti lempeää joulukuuta

Alkuvuoden shokista kohti lempeää joulukuuta

Vuoden 2020 viimeinen kuukausi on vaihtunut. Tänä vuonna meiltä kaikilta on vaadittu sinnikkyyttä itsemme, toistemme ja muuttuneiden olosuhteiden kanssa. Yhteinen pandemia on saattanut meidät kaikki pysähtymään ja etsimään uusia keinoja palautua sekä viettää arkeamme.Itse olen huomannut tämän vuoden haastaneen erityisellä tavalla myös meidät psykoterapeutit kun olemme jakaneet yhteisiä huolia asiakkaidemme kanssa.

Voimavarakeskeinen työnohjaus jaksamisen tukena

Voimavarakeskeinen työnohjaus jaksamisen tukena

Voimavarakeskeisen työnohjauksen avulla työntekijä ja työyhteisö voivat tarkastella työyhteisössä valitsevia toimintatapoja, nähdä millaiset asiat jo toimivat ja tulla nähdyksi tehdyn työn äärellä. Työnohjauksen avulla voidaan vahvistaa uusia toimintatapoja ja näkökulmia, uudistua ja kehittyä omassa työssään. Työnohjauksen avulla voidaan pyrkiä lisäämään työmotivaatiota, työviihtyvyyttä ja työssäjaksamista sekä vähentää sairaspoissaoloja.