Kelan kuntoutuspsykoterapia on turvattava tulevaisuudessakin! -adressi

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa Kelan kuntoutuspsykotarapian turvaamisen puolesta tulevaisuudessa allekirjoittamalla adressi säilyttämisen puolesta! Itse kävin juuri allekirjoittamassa Kelan kuntoutuspsykoterapia on turvattava tulevaisuudessakin! -adressin.

Kenen tahansa mielenterveys voi järkkyä erilaisissa elämäntilanteissa. Entä jos tulevaisuudessa laki ei enää turvaa oikeutta saada psykoterapiaa?   

 KELAn kuntoutuspsykoterapia säädettiin vuonna 2010 jokaisen kansalaisen lakisääteiseksi oikeudeksi. Vuosittain kuntoutuspsykoterapiassa käy lähes 60 000 suomalaista.    Kuntoutuspsykoterapian tavoite on aina kuntouttaa eli ylläpitää tai palauttaa työ- tai opiskelukyky. Oikeus Kelan kuntoutuspsykoterapiaan syntyy, kun henkilö on ensin saanut hoitoa perustason, erikoissairaanhoidon, yksityisen terveydenhuollon tai työ- tai opiskelijaterveydenhuollon asianmukaisissa mielenterveyspalveluissa.    Sote-uudistuksessa suunnitellaan, että rahat sote-palveluihin tulisivat monen väylän sijaan yhdestä (nk. monikanavarahoituksen purkaminen). Yksi näistä mahdollisesti purettavista järjestelmistä on Kelan kuntoutuspsykoterapia siitä huolimatta, että se turvaa lakisääteisen psykoterapian ja on erittäin tuloksellista.    Jos KELAn kuntoutuspsykoterapiajärjestelmä puretaan ja psykoterapian rahoitus ja järjestämisvastuu siirretään sote-alueille, on todennäköistä, että raha siirtyy hyvinvointialueen vapaasti käytettäväksi. Merkittävä uhka on – kuten historia on osoittanut – ettei raha kohdistu mielenterveysongelmien hoitoon, vaan se käytetään aivan muihin tarkoituksiin. Vain kuntoutuspsykoterapian säilyttäminen KELAn vastuulla takaa lain turvaaman psykoterapian.     

 Me allekirjoittaneet vaadimme, että KELAn kuntoutuspsykoterapiajärjestelmä säilytetään.  

  23.9.2021  

 Nina Pyykkönen, erikoispsykologi PsL, psykoterapeutti, Hyvinkää  

 Susanna Viitasaari, psykologi PsM, psykoterapeutti, Lempäälä  

 Peppi Sievers, psykiatrian erikoislääkäri, TT, kouluttajapsykoterapeutti, Vantaa  

 Roosa Takala, erikoispsykologi PsL, psykoterapeutti, Helsinki  

 Antti-Jussi Pyykkönen, erikoispsykologi PsT, psykoterapeutti, Hyvinkää  

 Kirsi Huttula, TtM, kuvataidepsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, Helsinki

  Outi Hietanen, erikoispsykologi PsL, kouluttajapsykoterapeutti, Tampere   

Leea Myllyaho, psykologi PsM, psykoterapeutti, Espoo  

 Mirja Sarkkinen, erikoispsykologi PsL, kouluttajapsykoterapeutti, Espoo  

 Päivi Rantanen YTM, psykoterapeutti, Tampere   

 Tiina Ahlfors, sosionomi (yamk), psykoterapeutti, Espoo 

Anne Savilahti, psykoterapeutti MSc, kouluttajapsykoterapeutti, prosessikonsultti, työnohjaaja, Helsinki

Tytti Karhu, sosionomi (AMK), psykoterapeutti, Helsinki  

 Merja Koskelainen, erikoispykologi PsL, FT, kouluttajapsykoterapeutti, Espoo

  https://www.facebook.com/Lain-turvaama-psykoterapia-kansalaisliike-106310988474637   #lainturvaamapsykoterapia”

Käythän sinäkin allekirjoittamassa adressin?

Valoa syksyyn!

Kelan kuntoutuspsykoterapia on turvattava tulevaisuudessakin! -adressi