Kirjallisuusterapia UnelmaRatkaisun uutena palveluna

Uutena palveluna tarjoan v. 2022 kirjallisuusterapiaa yksilö-ja ryhmätapaamisina. Valmistuin kirjallisuusterapeutiksi kesäkuussa 2021 ja olen kehittämässä parhaillaan erilaisia kirjallisuusterapeuttisia kursseja, joista tulet kuulemaan lähiaikoina lisää. Tulossa yksilö kirjallisuusterapia tapaamisia 5 x 45 min tapaamisina, jonka avulla pääset alkuun omalla itsetuntemustasi syventävällä matkallasi.

Mitä on voimavarakeskeinen kirjallisuusterapia?

Voimavarakeskeinen kirjallisuusterapia on terapeuttisesti voimauttava vuorovaikutusprosessi. Kirjallisuusterapeuttina minä yhdessä ryhmän tai yksilön kanssa ohjaan sinulle erilaisia itsetuntemustasi syventäviä harjoituksia. Apuna voidaan käyttää kirjoittamisen lisäksi mm. musiikkia, elokuvia, kuvataidetta, valokuvia, kehollisia harjoituksia ja erilaisia valmiita kirjallisia aineistoja. Kirjoittaminen toimii itsessään jäsentämisen välineenä ja tuo näkyväksi ajatuksia ja tunteitasi. Tämä itsessään on hoitavaa ja voimauttavaa. Halutessasi voit jakaa omia ajatuksiasi voimavarakeskeisten harjoitusten jälkeen ryhmässä tai yksilöterapiassa minulle/ ryhmälle vapaasti kertoen tai suoraan omaa tekstiäsi lukien. Kirjallisuusterapia sopii kaikille, jotka ovat valmiita pysähtymään kuuntelemaan omaa sisäistä tarinaansa eikä se vaadi mitään erityisosaamista kirjoittamisen liittyen.

Kirjallisuusterapiaa voidaan harjoittaa monella tapaa. Suomessa vuodesta 1981 alkaen toiminut Suomen Kirjallisuusterapia ry on tehnyt kirjallisuusterapiatyötä tunnetuksi. Kirjallisuusterapiayhdistyksen kotisivuilta voit tutustua tarkemmin mm. kirjallisuusterapian teoriaan ja historiaan sekä ajankohtaisiin koulutuksiin. Minä tarjoan yritykseni Tmi UnelmaRatkaisun kautta voimavarakeskeistä kirjallisuusterapiaa niin yksilöille, ryhmille kuin verkkokurssina.

Voimavarakeskeisen lähestymistavan, jota toteutan kirjallisuusterapiassa ajattelen koostuvan dialogisuudesta, ratkaisukeskeisyydestä, narratiivisuudesta ja reflektiivisyydestä. Työotteena olen myös syvästi vaikuttunut traumainformoidusta lähestymistavasta, jota pyrin syventämään koko ajan kaikessa työssäni.

Toisin kuin psykoterapia tapaamisissa, en tee muistiinpanoja käynneiltäsi vaan sinä olet tämän kirjallisuusterapeuttisen matkan muistiinlaittaja. Kirjallisuusterapia käynnit eivät siis ole psykoterapiaa, vaikka toki saat kaiken ammattitaitoni ja ammattietiikkani käyttöösi tapaamisillamme. Kirjallisuusterapia tapaamisen hinta sisältää alvin 24 %.

Tulossa: Kirjallisuusterapeuttiset yksilötapaamiset 5 x 45 min

Aloittaaksesi kirjallisuusterapian kanssani voit ensin osallistua 5 x 45 min Kirjallisuusterapeuttisiin yksilötapaamisiin, jossa saat kirkastettua kirjoittamisen avulla millaisia asioita lähdet kirjoittamisen avulla selkeyttämään sekä etsimään vastauksia itsestäsi. Tapaamisten välillä on hyvä olla riittävästi aikaa, jotta ehdit työstää ajatuksiasi. Suositeltavaa on 2-4 viikon väli tai tarvittaessa pidempikin. Viiden kerran tapaamisten jälkeen voit pohtia päätämmekö yhteisen kirjallisuusterapeuttisen matkamme vai teemmekö yksilöllisen jatkosuunnitelman vahvistamaan itsetuntemuksen lisäämisen matkaasi.

Tulossa jatkossa myös kirjallisuusterapeuttisia ryhmiä, joista kerron lisää myöhemmin. Seuraathan myös Kurssit, ryhmät ja koulutukset- sivua, jossa kerron myös tulevista kirjallisuusterapeuttisista kursseista!

Lempeää lokakuun viimeistä viikkoa!

Kirjallisuusterapia UnelmaRatkaisun uutena palveluna