Kuntoutuspsykoterapia säilyy toistaiseksi Kelan vastuulla!

Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän mietintö valmistunut! Kuntoutus jää toistaiseksi vuoteen 2025 saakka ainakin Kelan vastuulle ja näin ollen siis myös Kelan kuntoutuspsykoterapia. Hienoa ja kiitos kaikille yhteisestä vaikuttamisesta sekä viisaista päätöksistä päättäjille!

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 15.9.2021 parlamentaarisen työryhmän, jonka tavoitteena oli valmistella monikanavarahoituksen purkamista. Työryhmän työskentely on päättynyt ja loppumietintö valmistunut.

”Kuntoutus jää toistaiseksi Kelan vastuulle. Kuntoutusta kehitetään Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten mukaisesti. Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuspsykoterapiaa, kunnes monikanavaisen rahoitusjärjestelmän uudistamisesta, kuntoutuksen muutoksenhakujärjestelmästä ja kuntoutuspalvelujen asiakasmaksuista on päätetty. Lisäksi järjestämisvastuun siirtoon liittyvät kysymykset tulee työryhmän mukaan olla selvitetty. Hyvinvointialueiden tulee myös pystyä järjestämään riittävässä laajuudessa järjestämisvastuullaan olevat lääkinnällistä kuntoutusta ja psykoterapiaa koskevat palvelut. Kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirtoa hyvinvointialueille voidaan kokeilla piloteilla hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttua. Samalla voidaan arvioida rahoitusvastuun siirtoa. Kuntoutusvastuun siirtoa arvioidaan aikaisintaan vuonna 2025.”

Tämän uutisen kanssa on hyvä asettua viikonlopun viettoon.

Iloa viikonloppuusi!

Kuntoutuspsykoterapia säilyy toistaiseksi Kelan vastuulla!