Merkityksellinen psykoterapiasuhde

Psykoterapiasuhde on erityinen suhde, joka poikkeaa muista arkielämän ihmissuhteista. Suhteessa jaetaan asiakkaan hyvin henkilökohtaisia asioita joskus useiden vuosien ajan tavalla, joka ei aina mahdollistu muualla. Asiakkaan vointi ja asiat ovat keskiössä. Sanon kuitenkin asiakkailleni usein, että vaikka he eivät tiedäkään minun elämäni yksityiskohtia, tietävät he kuka olen. He tietävät miten reagoin, tunnen ja ajattelen, monen yhdessä jaetun hetken kautta. Olemme totta toisillemme hetkissä, joissa olemme erilaisten elämän ilmiöiden äärellä. Sanoitamme asioita yhdessä, ajattelemme ja tunnemme, jaamme aikaa yhdessä. Olemme läsnä toistemme kanssa.

Ajattelen, että asiakkaan asiat saavat koskettaa minua. Jaetuissa hetkissä pysähdymme asioiden äärelle, jossa ajan kanssa syntyy syvää ymmärrystä asiakasta kohtaan. Viikoittain kyselen asiakkaan vointia ja puhumme sellaisistakin asioista, joista asiakas ei ole kyennyt puhumaan kenties koskaan kenellekään. Asiakkaasta tulee näiden jaettujen hetkien kautta minulle merkityksellinen. Se, että ammattilaisena pidän itsestäni ja omasta hyvinvoinnistani huolta, on tässä ammatista erityisen tärkeää. Tähän on monenlaisia keinoja, joista yksi tärkeä on oma työnohjaus. Vaitiolovelvollisuuden takia en voi jakaa ajatuksiani, kokemiani asioita, missään muualla. Työnohjauksessa saan itse oman ajan, jossa keskitytään käymään minun kokemuksia, ajatuksia läpi. Voin puhua asiakas asioista niin ettei niistä kuitenkaan tunnisteta ketään, mutta muuten reilusti ja suoraan, saaden itse uutta näkökulmaa asiakkaan asioihin ja itseeni.

Viime vuoden puolella minua haastateltiin Teemasuomalaiseen. Haastattelussa kerroin ajatuksia psykoterapiasuhteesta ja asioista, joita olen huomannut erityisesti nousevan esille psykoterapiasuhteissa. Jos haluat pääset lukemaan artikkelin tästä!

Tämän Ulrich Schafferin sanoin haluan toivottaa sinulle Hyvää ystävänpäivää!

”Minä unelmoin ymmärryksestä välillämme

joka ulottuu tavanomaista käsittämistä

ja järkiperäistä ymmärtämistä syvemmälle.

Minä toivon

että ymmärtäisin sinua niin kuin sinä itse

ymmärrät itseäsi,

että voisin pujahtaa ihosi alle

ja hetken verran,

yhden päivän ajan olisin sinä,

jotta en yhä uudestaan

mittaisi sinua omalla mitallani

ja järjestelisi sinua omien arvojeni mukaan.

Minä unelmoin siitä

että ymmärtäisin sinun olemustasi

oman olemukseni koko syvyydellä.”

-Ulrich Schaffer-

Merkityksellinen psykoterapiasuhde