Mikä tekee sinun elämästäsi merkityksellistä?

Tänä poikkeuksellisena keväänä olemme varmasti jokainen saaneet tuntumaan siihen millaisista asioista elämämme merkityksellisyys rakentuu. Olemme joutuneet luopumaan asioista, mutta saaneet asioita myös tilalle. Maailmanlaajuinen kehoitus pysyä kotona on niin ahdistanut kuin tuonut helpotustakin ihmisille. Oman kuolevaisuuden äärellä oleminen on monelle herättänyt jo unohtuneet tai nyt löytyneet merkityksellisyyden aiheet selkeämmin esille.

Olen huomannut kevään aikana jutellessani ihmisten kanssa, että moni on ollut helpottunut kun nyt kaikkia ihmisiä kehoitetaan pysymään kotona. Tämä viesti on otettu epäuskoisestikin vastaan, että todellako saanko olla vain kotona ja olla? On luvallista kieltäytyä näkemästä ihmisiä ja jopa suositeltavaa. Kalenteri on monella mennyt uusiksi omien ja lasten harrastusten tai juhlien peruuntuessa.

Toisaalta taas ihmiset, jotka ovat ahtaalla elämäntilanteensa kanssa, ovat joutuneet entistä tiukempaan tilanteeseen. Taloushuolet, kodin ja työn yhteensovittaminen tai oman ajan totaalinen puuttuminen on voinut herättää oman pinnan äärimmilleen. Toiselle taas entistä eristäytyneempi elämä jo koetun yksinäisyyden rinnalla on voinut nostaa ahdistusta pintaan.

Kaiken tämän monenlaisen kokemuksen kautta uskon meille kaikille nousseen kirkkaammaksi itsellemme tärkeäksi koetut asiat. Kaipaatko ystäviesi näkemistä, vapaana ilman pelkoa kulkemista ihmisten keskellä, läheisyyttä? Vai onko oman tilan ja ajan vaalimista tullut sinulle erityisen merkityksellistä, jota haluat jatkossakin vaalia?

Mikä sinussa tai elämässäsi on muuttunut?

Mikä tahansa asia sinulle on kirkastunut kuluneen kevään aikana niin pidäthän siitä ajatuksesta, arvosta tai näkökulmasta kiinni yhteiskunnan ottaessa askeleita kohti vapaampaan arkea. Itse ajattelen, että tämä aika on muuttanut meitä kaikkia. Toisten arki ei ole muuttunut niin radikaalisti kuin toisten, mutta näemme ympärillämme taatusti asioita uudessa valossa. Asiat eivät olekaan itsestäänselviä ja hyvä niin. Uskon asioiden merkityksellisyyden nousseen arkisia asioita kohtaan, joiden arvo on vahvistunut tämän kevään kokemusten myötä.

Tuleva syksy tuo muutoksia myös minun arkeeni. Muutan uuteen toimitilaan, jossa jatkossa toimin yksin. Tila mahdollistaa asiakasmäärien puolittumisen ja sen, että pystyn entistä paremmin huolehtimaan jatkossa tilan puhtaudesta asiakkaiden välillä. Myös työnohjausryhmiä pystyn ottamaan uudessa toimitilassa vastaan säilyttäen tarvittavat turvavälit.

Tähän tietoon siirryn ottamaan asiakkaita vastaan kasvokkain elokuusta alkaen palattuani kesälomalta. Asiakkailleni olen sanonut, että etäyhteys on käytettävissä silloinkin ja herkästi otammekin sen tarvittaessa käyttöön, jos tilanne sitä vaatii.

Iloa alkaneeseen kesään!

Mikä tekee sinun elämästäsi merkityksellistä?
Merkitty: