Miksi psykoterapiasopimus tehdään?

 

Kela suosittelee terapiasopimuksen tekoa. Itse teen jokaisen Kelan kuntoutuspsykoterapian aloittavan asiakkaan kanssa psykoterapiasopimuksen. Sopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa molemminpuolista sitoutumista psykoterapiaprosessiin. Psykoterapiasopimus tuo läpinäkyvyyttä psykoterapiakäytäntöihin ja asiakas tietää mitä psykoterapiaan sitoutuminen vaatii.

 

Kela suosittelee psykoterapiasopimuksen tekemistä

Kela suosittelee, että psykoterapiasopimus tehdään kirjallisesti ja asiakas saa kopion sopimuksesta. Terapian ehdoista on hyvä sopia terapian sopimusehdot ja laskutuskäyntännöt jo tutustumiskäynnin yhteydessä, ennen terapian aloitusta. Sopimukseen on hyvä kirjata terapian toteuttamiseen liittyvät käytännöt asiat esim. lomat, terapiakäynnin peruminen, korvaukset peruuntuneista käynneistä.

Itse teen kaikkien Kelan kuntoutuspsykoterapiaan tulevien asiakkaiden kanssa terapiasopimuksen kirjallisesti. Teen psykoterapiasopimuksen joka vuodelle erikseen uudestaan yhdessä asiakkaan kanssa.  Kelan kuntoutuspsykoterapiassa asiakas voi käydä 1-3 vuotta tarpeen mukaan. Sopimukseen kirjataan asiakkaan terapiavuoden kesto, yhdessä sovittu käyntimäärä ja tiheys, yhdessä sovitut tavoitteet psykoterapialle, laskutuskäytännöt, peruutuskäytännöt, miten toimia jos haluaa lopettaa/ vaihtaa psykoterapeuttia, salassapitovelvollisuus ja  loma-aika käytännöt.

 

Psykoterapiasopimus sitouttaa myös terapeutin

Psykoterapian aloittaminen vaatii sitoutumista säännöllisiin tapaamisiin niin asiakkaalta kuin psykoterapeutiltakin. Jos asiakkaan kanssa sovitaan viikottaisista käynneistä tarkoittaa tämä yleensä n. 40-45 tapaamista vuoden aikana kun vähennetään loma-aikojen tuomat tauot terapiaan. Jos tapaamisia toteutuukin huomattavan paljon vähemmän asiakkaan ajan perumisien takia on terapeutti kuitenkin mitoittanut työmääränsä ja sitoutumisensa asiakkaaseen sovitun määrän puitteissa. Jos siis käyntejä toteutuisikin vuoden aikana vaikka 20, on terapeutti varannut asiakkaalle silti 20-25 kertaa lisää, joka jää käyttämättä. Tähän aikaan voi vielä lisätä kirjaamiseen ja käyntien valmistautumiseen käytettävä aika. Terapeutti on sitoutunut asiakkaaseen eikä voi ottaa myöskään uusia asiakkaita taatakseen kaikille sovitun määrän tapaamisia. Monet psykoterapeutit toimivat yrittäjinä ja esim. Kelan kuntoutuspsykoterapiassa tämä tarkoittaa ettei Kela maksa käyttämättä jätettyjä käyntejä vaan terapeutti saa korvauksen vain toteutuneiden käyntien mukaan.  Itse ajattelen, että tuloksellisen psykoterapian takaamiseksi yhdessä sovituissa tapaamistiheydessä on hyvä pysyä. Lääkärin B-lausunnossa on yleensä myös suositus tapaamistiheydestä, joka osaltaa luo raamit psykoterapiatyöskentelylle.

Itse ajattelen, että joillakin psykoterapiaan sitoutuminen vie aikaa. Jos omista asioista keskusteleminen tuntuu vieraalta, voi jossain tapauksissa olla paikallaan aloittaa terapiatapaamiset esim. kahden viikon välein alkuun. Tällöinkin oleellista mielestäni on, että tämä on yhdessä sovittuna. Samoin jos asiakkaalle tulee tarve tiheämmille tapaamisille sovitaan tästäkin yhdessä.

 

psykoterapiasopimus

 

”Säännöllisyys tapaamisissa tuo näkyväksi asiakkaan kaikenlaiset tunteet ja olotilat.”

 

Fyysisesti sairaana ei pidä terapiaan tulla

Psykoterapiasopimuksesta on hyvä ilmetä myös se miten sairaspoissaolojen kanssa toimitaan ja tarvitseeko käyntejä korvata. Fyysisesti sairaana terapiaan ei kuitenkaan kannata tulla. Sen sijaan hetket, jolloin tuntuu ettei jaksaisi jutella tai välttämättä edes nähdä ketään, on terapian kannalta hyödyllisiä. Olen huomannut, että ”liian helposti” tapaamisen peruminen yleensä jarruttaa psykoterapiaprosessin käynnistymistä ja etenemistä. Psykoterapiassa ei ole tarpeellista olla ”parhaimmillaan ja jaksava”, päivastoin. Terapiassa voidaan turvallisesti tarkastella ja olla kaikenlaisten olotilojen kanssa. Säännöllisyys tapaamisissa on toivottaa, että kaikenlaiset tunteet ja olotilat tulevat näkyviksi. Joskus peruminen voi tapahtua sen takia ettei jaksa pysähtyä pohtimaan asioita ja joskus taas voi tuntua ettei ole mitään puhuttaa, kaikki tuntuu olevan hyvin. Tällöin myös onnistumisten ja kaikenlaisten tunnelmien yhdessä jakaminen on hyödyllistä. Sen elämäntilanteen ja fiilisten tarkastelu mistä kaikesta tyytyväisyys elämään tällä hetkellä syntyy.

Itse ajattelen, että sairaspoissaolot pääsääntöisesti on hyvä korvata toisena ajankohtana. Jos terapiaan tulee pitkiä taukoja voi mennä aikaa kun päästään taas kunnolla työstämään asioita kun elämässä on voinut tapahtua kaikenlaista minkä läpikertomiseen menee aikaa.

 

 

 

 

 

 

Miksi psykoterapiasopimus tehdään?