Millaisia oikeuksia itsellesi sallit?

Millaisia oikeuksia sinun on luontevaa ja helppoa sallia itsellesi? Saatko työpäivän päätteeksi hengähtää vai jatkuuko omien odotustesi listan täyttäminen? Vai tuntuuko sinusta, että voisit odottaa itseltäsi enemmänkin? Huomaatko alisuoriutuvasi ja meneväsi sieltä missä aita on matalimmalla kohdalla? Olen pohdiskellut asiakkaideni kanssa jo useiden vuosien ajan oikeuden teemaa ja niiden toteutumista elämässä. Loppujen lopuksi oikeuksien kanssa käydään keskustelua siitä mikä kaikki ihmiselle on omasta mielestä mahdollista ja mikä ei.

Joillekin ihmisille sana oikeus on liian vahva, varsinkin jos omien oikeuksien kanssa on joutunut kipuilemaan. Oikeuden johonkin voi ajatella myös sitä kautta miten jokin asia elämässä toteutuu tällä hetkellä. Onko tällainen asia minulle mahdollinen omassa elämässäni vai tuntuuko se kaukaiselta. Toisaalta sanana oikeus voi olla myös vahvistava. Olen huomannut, että aina erilaisten oikeuksien läpikäyminen asiakkaiden kanssa ei ole helppoa asiakkaalle. Siinä pysähdytään menneen ja tämän hetken äärelle pohtien millainen käsitys omista oikeuksista on rakentunut. Joskus joku toinen ihminen tai elämäntilanne on voinut rajoittaa oikeuksiamme, mutta useimmiten me itse luomme itsellemme käsityksen omien oikeuksiemme mahdollisuuksista. Haastavissakin elämäntilanteissa on mahdollisuus säilyttää oma oikeus, vaikkei se juuri sillä hetkellä toteutuisikaan. Tärkeintä onkin tavoittaa sisältään se tunne, oikeutus, asialle.

Minulla on oikeus- terapiakortit

Käytän psykoterapiatyöskentelyssä miltei kaikkien asiakkaiden kanssa kehittelemiäni Minulla on oikeus- terapiakortteja.  Idea terapiakorttien syntyyn sai alkunsa psykologi Edmund J. Bournen laatimasta omien oikeuksien luettelosta, jossa on 16 erilaista oikeutta. Tämä on lista jämäkkyysoikeuksista, joiden ideana on lupa päättää mistä kaikesta ihminen kantaa huolta ja mistä ei. Jämäkkyysoikeudet eivät ole joka tilanteessa yksiselitteisesti tosia vaan jokaiseen oikeuteen sisältyy ajatus ihmisen velvollisuuksista ja omasta vastuusta. Tarkoituksena onkin, että ne herättelevät ihmistä pohtimaan omien oikeuksien toteutumista omassa elämässä eivätkä oikeuta aina ehdottomasti toimimaan näin. Tärkeää on löytää vastuun ja oikeuden välinen tasapaino ja sitä kautta löytää uusia näkökulmia oman elämän tarkasteluun. Sama periaate pätee myös Minulla on oikeus -kortteja käytettäessä.

Minulla on oikeus -terapiakortit sisältävät 36 erilaista oikeutta, jotka tarjoavat näköalan tarkastella omaa elämää laajemmin. Oikeuskorttien lisäksi pakasta löytyy 4 otsikkokorttia, joiden avulla ne voidaan jaotella itsestäänselviin, opittuihin, ajankohtaisiin sekä vahvistettaviin oikeuksiin. Näiden avulla on helppo arvioida missä määrin mikäkin oikeus toteutuu tämänhetkisessä elämäntilanteessa. Terapiakortteja voi tarkastella uudestaan aika ajoin ja huomata millaista muutosta omassa ajattelussa on tapahtunut.

Oikeudet avautuvat aina uudella tavalla

Se mikä toiselle asiakkaalle avautuu itsestäänselvänä oikeutena onkin toiselle se vahvistettavin. Keskustelemalla jokaisesta oikeudesta erikseen asiakkaan kanssa avautuvat ne aina ihmeellisesti uudella tavalla. Olen monta kertaa saanut hämmästellä, että näinkin tätä oikeutta voi lähestyä.   Omalta osaltani aukaisen oikeutta kertomalla mitä kaikkea se voi herättää, mutta se lähestymiskulma, muisto tai uskomus, joka aukeaa asiakkaalle siinä hetkessä on se oikea.

Olen käyttänyt kortteja vuodesta 2014 asti ensin omilla ”leikkaa ja liimaa”-versio korteillani. Kun huomasin miten vahvan reaktion se joissakin asiakkaissani sai päätin, että nämä on saatava myös muiden terapeuttien  käyttöön. Teetin v. 2015 ensimmäisen painoksen terapiakorteistani ja aloin myymään niitä muiden psykoterapeuttien työvälineeksi asiakastyöhön. Yllättävintä korttien kanssa työskennellessäni ovat olleet ne tilanteet, jolloin korttien läpikäyminen on ollut asiakkaalle haastavaa tai ne ovat jopa jääneet kesken. Tällöin olen huomannut joidenkin asiakkaiden kanssa, että läpikäydyt oikeudet ovat alkaneet silti työstymään asiakkaan elämässä. Asiakas on saattanut tehdä sellaisia ratkaisuja elämässään, joihin ei aikaisemmin ollut valmis. Joku asiakas on saattanut ensimmäistä kertaa  pysähtyä pohtimaan, että tämä asia onkin oikeus, jota voi vahvistaa eikä vain tyytyä asioihin sellaisenaan. Oivalluksen myötä asiat arjessa ovat alkaneet  muuttumaan hurjaankin tahtiin. Sellaista on aivan mahtavaa saada olla todistamassa. Tai joku asiakas on huomannut omana heikkoutena pitämäänsä asiaa taitona, joka tuntuukin itsestäänselvältä. Asia näyttäytyykin nyt eri valossa eikä sinänsä mikään käytännössä ole muuttunut, vain ajatus siitä. Nämä ihanat oivallukset ja asioiden työstämisen liikkeelle lähteminen, ovatkin varmaan se miksi käytettyäni  terapiakortteja vähintään kuukausittain ellei välillä viikottain jo viiden vuoden ajan, en ole vieläkään itse kyllästynyt niiden kanssa työskentelemiseen. Tartun edelleen niihin innostuneena mitä kaikkea niiden myötä tällä kertaa nousee, juuri tämän asiakkaan kanssa.

Minulla on oikeus- terapiakortit
42 -sivuinen opasvihko.

Nyt Minulla on oikeus- terapiakorttien 2. painoksen mukana tulee opasvihko, joka mahdollistaa kenen tahansa käyttää oikeuskortteja. Opasvihkossa on jokaista oikeutta avattu erilaisin kysymyksin ja oppaan takana on lomake, johon voit täyttää ajatuksiasi sekä ympyröidä onko oikeus itsestäänselvä, opittu, ajankohtainen vai vahvistettava. Opasvihkossa on kerrottu myös kuinka voit hyödyntää oman itsetuntemuksen lisäämisen lisäksi kortteja parisuhteen tai vanhemmuuden tarkastelussa sekä hyödyntää voimallisena välineenä psykoterapiassa ja työnohjauksessa ajatusten herättäjänä.

Vahvistettavasta itsestäänselväksi

Nyt keväällä muutama kolme vuotta Kelan kuntoutuspsykoterapiassa käynyt asiakas on lopettelemassa terapiaa. Olemme pysähtyneet joidenkin asiakkaiden kanssa tarkastelemaan jopa kolmen vuoden takaisia ajatuksia omista oikeuksista! Näin pitkän ajan kuluessa ajatusten muuttumisen huomaa erityisen selvästi. Välillä hämmästellen luen muistiinpanojani myös itse hieman epäuskoisena ja yllättyneenä, että näin sinä todella olet sanonut/ajatellut silloin. Välillä tuntuu kuin edessäni oli täysin eri ihminen. Asiakkaan ajatukset siitä mikä hänelle on mahdollista/ sallittua ja mikä ei ovat muuttuneet. Tilalle on voinut nousta uudenlaisia asioita vahvistettavien rinnalle ja niistä vahvistettavista on voinut tulla itsestäänselviä. Vahvistettavat oikeudet kun ovat niitä, joiden toteutumiseen ihminen ei välttämättä edes usko, että niiden toteutuminen olisi hänen kohdallaan mahdollista. On ihanaa jakaa niitä ilon hetkiä asiakkaan kanssa! Minulla on oikeus -terapiakorttien avulla muutos näkyy konkreettisesti kun oikeuskortit sijoittuvatkin nyt uudestaan eri otsikkokorttien alle. Ajatuksemme muuttuvat vuosien varrella, mutta koska emme erikseen kirjaile uskomuksiamme ylös tapahtuu muutos kuin huomaamatta. Se ajatus tai uskomus mihin aikaisemmin uskoimme onkin nyt muuttunut toiseksi ja on ”sitä normaalia”. Unohdamme vanhoja uskomuksiamme ja luomme koko ajan uudenlaista ajattelutapaa.

Minulla on oikeus- verkkokurssi tulossa

Mahdollistettuani Minulla on oikeus- terapiakorttien käyttöä opasvihkon myötä kaikille heräsi ajatus tehdä aiheen tiimoilta myös verkkokurssi. Näin oikeuksien tarkastelu olisi entistä vaivattomampaa ja mahdollista ilman, että itse tarvitsee opiskella miten kortteja käytetään. Tulevalla verkkokurssilla käyn jokaisen oikeuden kanssasi läpi aivan kuin istuisimme vastakkain ja olisit luonani käymässä. Kerron sinulle videoilla ajatuksiani oikeuksien toteutumisesta ja herättelen sinua erilaisin kysymyksin pohtimaan omia oikeuksiasi. Tästä kaikesta lisää hieman myöhemmin syksyllä 2018!

Millaisia oikeuksia itsellesi sallit?