Tähän aikaan vuodesta on ihana pysähtyä pohtimaan kulunutta vuotta 2016 ja miettiä millaisia ilonaiheita, onnistumisia, kiitollisuuden aiheita vuoteen on sisältynyt. Mitkä hetket nousevat päällimmäisenä mieleesi? Mitä hyvää on jo alkanut toteutumaan elämässäsi ja mitä haluat vahvistaa entisestään? Entä mitä haluat jättää taakseni, luopua, irrottaa? Jokin tapa tai tapahtuma, ihmissuhde tai elämänasenne?

On ilahduttavaa huomata tarkastellessa asiakkaitteni kanssa heidän vuotensa tapahtumia, että ne tavoitteet ja unelmat, joita vuoden alussa asetettiin ovat alkaneet toteutumaan arkielämässä. On hyödyllistä muistella yhdessä mitkä olivat niitä asioita, jotka asiakas halusi jättää vuoteen 2015 ja jäivätkö ne todella sinne? Entä miten vuoteen 2016 mukaan otetut asiat ovat vahvistuneet entisestään tai onko tilalle noussut täysin yllättäviä, uusia ilon aiheita? Mitä asiakas haluaa ottaa mukaansa vuoteen 2017?

Jokaisen Kelan psykoterapiaan tulevan asiakkaan kanssa teemme lisäksi psykoterapiasopimuksen, johon asiakkaan tavoitteet kirjataan ylös. Aika ajoin pysähdymme vuoden aikana tavoitteiden äärelle tarkastelemaan onko tavoitteissa edistytty. Asiakas itse on tavoitteiden saavuttamisen mittari ja arvioi asteikolla 1-10 missä kohtaa tavoitetta kullakin hetkellä kokee olevansa.  Koen myös tärkeänä kirjata asiakkaan alkulähtökohdan tarkasti yksityiskohtineen ylös. Jos tavoitteenasi on opintoihin/ työelämään palaaminen niin kuinka kaukaiselta tavoite tällä hetkellä tuntuu? Jos kaipaat elämäniloa, elämänuskoa elämääsi, niin mitä tunnet tällä hetkellä? Kuinka vahvasti uskot, että muutos on ylipäätään mahdollinen? On ilahduttavaa huomata yhdessä asiakkaan kanssa miten muutosta on alkanut tapahtumaan arkielämässä, omassa ajattelussa. Usein vasta tavoitteita tarkastellessa asiakas itsekin oivaltaa tapahtuneen muutoksen. Olen huomannut, että pienetkin muutokset usein motivoivat ja luovat uskoa tulevaisuuteen.

Unelmien täyttämää uutta vuotta 2017!

nfd

Mitä otat mukaasi vuoteen 2017 ja mistä luovut?
Merkitty: