Terapian vaikuttavuus
Matti O. Huttunen ja Hely Kalska (toim.): Psykoterapiat

Hakeutuessasi Kelan kuntoutuspsykoterapiaan suositellaan, että kävisit useammalla psykoterapeutilla tutustumiskäynnillä. Tutustumiskäynnin tarkoituksena on, että pääset tapaamaan erilaisia psykoterapeutteja ennen psykoterapian alkamista. Pääset kertomaan psykoterapeutille kasvokkain itsestäni ja elämäntilanteestasi sekä esittämään mahdollisia kysymyksiä, joita mielessäsi saattaa olla psykoterapian aloittamiseen liittyen. Myös psykoterapeutti voi kertoa sinulle itsestään, työskentelytavoistaan ja koulutuksestaan. Jos et tiedä millainen psykoterapian lähestymistapa sinulle sopisi niin juuri kyseiseen lähestymistapaan erikoistunut psykoterapeutti osaa kertoa parhaiten mitä se tarkoittaa. Samankin lähestymistavan omaavat psykoterapeutit voivat olla lisäksi lisäkouluttautuneet vielä johonkin muuhun erikoisalaan ja tämä voi näkyä heidän työskentelyotteessaan. Eli vaikka tietäisit jo sopivan lähestymistavan, kannattaa silti vielä käydä useammalla saman suuntauksen psykoterapeutilla.

Varmasti yksi tärkein kriteeri psykoterapeuttia valittaessa on henkilökemioiden toimivuus. Monissa tutkimuksissa on todettu, että terapeutin ja asiakkaan välinen yhteensopivuus on terapian tuloksellisuuden kannalta vaikuttanut terapiamenetelmää merkittävämmältä tekijältä. Huttusen ja Kalskan toimittamassa Psykoterapiat kirjassa on esitelty American Psychological Association v.2002 julkaisemaa asiantuntijaryhmän raporttia, jossa on koottu eri terapioiden yhteisistä tekijöistä 1980- luvulta saakka. Erilaiset terapiamuodot erilaisine lähestymistapoineen oli painoarvoltaan vain 15 % terapian vaikuttavuudessa kun taas tärkeämpänä nousi terapian ulkopuolisten seikkojen (40%) ohella asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutus (30%). Terapeuttisen vuorovaikutuksen laatua kuvasivat raportissa mm. terapeuttisen yhteistyösuhteen tunnesävy, terapeutin empaattisuus ja johdonmukaisuus sekä yhteisesti jaettu käsitys hoidon päämääristä. Vaikuttavuuden kannalta oleellista on myös asiakkaan hoitoa tukevat tai ehkäisevät elämänolosuhteet- ja muutokset sekä hoitoon kohdistuvat odotukset (15%), jotka yhdessä muodostavat 55 % . Mielenkiintoinen seikka raportissa oli myös se miten terapeuttien kuuliaisuus noudattaa terapiatekniikkaa heijastuu yhteistyösuhteeseen. Tiukasti yleisten suositusten mukaan toimivat terapeutit saivat huonompia tuloksia, koska he eivät joustaneet asiakkaan kulloistenkin tarpeiden ja edellytysten mukaan. Kiinnostavaa on myös se, että asiakkaan omilla odotuksilla terapiaa kohtaan ns. lumevaikutus on yhtä suuri vaikutus kuin terapiamuodolla ! Luota siis omaan tuntemukseesi siitä, kuka terapeutti tuntuu juuri sinulle sopivalta.  Tutustumiskäynnillä myös terapeutti kuulostelee omia tuntemuksiaan siitä kokeeko hän olevansa oikea vastaamaan sinun odotuksiisi ja toiveisiisi. Tämänkin vuoksi on tärkeää tuoda omat tuntemukset, odotukset, terapiaan ja terapeuttiin liittyen esille.

Entä jos ei ole halukkuutta tai voimia käydä kuin yhdellä terapeutilla tutustumiskäynnillä? Joskus asiakas saattaa kokea työlääksi käydä useammilla tutustumiskäynneillä ja samojen asioiden kertominen voi tuntua turhauttavalta. Joskus saattaa halu aloittaa psykoterapia mahdollisimman nopeasti olla tärkeämpää kuin malttaa kartoittaa erilaiset terapeutit. Joskus taas monista hyvistä terapeuteista juuri sen oikean valitseminen voi tuntua haastavalta. Mistä tiedän kuka näistä olisi minulle juuri sopiva? Liian monella terapeutilla tutustumiskäynti ei siis välttämättä tuo enää mitään uutta. Joskus vain on hypättävä kyytiin ja valittava hyvistä vaihtoehdoista yksi. Ja joskus se ensimmäinen terapeutti voi tuntua juuri siltä oikealta ja siihenkin tunteeseen on lupa luottaa.

Mitä tutustumiskäynnillä tapahtuu