Edmund J. Bourne on laatinut listan jämäkkyysoikeuksista, joiden ideana on lupa päättää mistä kaikesta ihminen kantaa huolta ja mistä ei. Bourne toteaa kirjassaan Vapaaksi ahdistuksesta, että useimmiten me aikuiset olemme unohtaneet jämäkkyysoikeutemme tai emme ole lapsena koskaan oppineet niihin uskomaankaan. Bournen omien oikeuksien lista koostuu 16 jämäkkyysoikeudesta, joihin meillä kaikilla on lupa. Jämäkkyysoikeudet eivät ole joka tilanteessa yksiselitteisesti tosia vaan jokaiseen oikeuteen sisältyy ajatus ihmisen velvollisuuksista ja omasta vastuusta. Tarkoituksena onkin, että ne herättelevät ihmistä pohtimaan omien oikeuksien toteutumista omassa elämässä eivätkä oikeuta aina ehdottomasti toimimaan näin. Tärkeää on löytää vastuun ja oikeuden välinen tasapaino ja sitä kautta löytää uusia näkökulmia oman elämän tarkasteluun. Bournen mukaan on tärkeää, että tarpeen tullen on omia jämäkkyysoikeuksia lupa käyttää tilanteissa, joissa ne ovat uhattuina tai niitä loukataan.

Millaisia jämäkkyysoikeuksia sinä käytät elämässäsi? Lue alla oleva luettelo ja pohdi kohta kohdalta miten oikeudet toteutuvat elämässäsi?

OMIEN OIKEUKSIEN LUETTELO (EDMUND J. BOURNE 1999)

 • Minulla on oikeus vastata kieltävästi pyyntöihin tai vaatimuksiin, joita en voi täyttää.
 • Minulla on oikeus ilmaista sekä kielteisiä että myönteisiä tunteitani.
 • Minulla on oikeus muuttaa mieleni.  Minulla on oikeus tehdä virheitä ja olla epätäydellinen.
 • Minulla on oikeus toimia omien arvojeni ja moraalikäsitysteni mukaan.
 • Minulla on oikeus päättää omien asioideni tärkeysjärjestyksestä.
 • Minulla on oikeus odottaa muilta rehellisyyttä.
 • Minulla on oikeus sanoa: “En tiedä”.
 • Minulla on oikeus olla selittelemättä tai puolustelematta käytöstäni.
 • Minulla on oikeus olla sekaantumatta muiden asioihin.
 • Minulla on oikeus kaivata omaa aikaa tai tilaa.
 • Minulla on oikeus saada ystäviä ja viihtyä ihmisten seurassa.
 • Minulla on oikeus muuttua ja kasvaa.
 • Minulla on oikeus siihen, että muut kunnioittavat ja ottavat huomioon tarpeitani ja toiveitani.
 • Minulla on oikeus saada arvokasta ja kunnioittavaa kohtelua.
 • Minulla on oikeus olla onnellinen.

Kehittämäni Minulla on oikeus- kortit ovat saaneet ideansa juuri tämän psykologi Edmund J. Bournen laatimasta omien oikeuksien luettelosta, jossa on 16 erilaista oikeutta. Minulla on oikeus -kortit sisältävät 36 erilaista oikeutta, jotka tarjoavat näköalan tarkastella omaa elämää laajemmin. Oikeus korttien lisäksi pakasta löytyy 4 otsikkokorttia, joiden avulla ne voidaan jaotella itsestään selviin, opittuihin, ajankohtaisiin ja tärkeisiin sekä vahvistettaviin oikeuksiin. Näiden avulla on helppo arvioida missä määrin mikäkin oikeus toteutuu tämänhetkisessä elämäntilanteessa. Kortteja voi tarkastella uudestaan aika ajoin ja huomata millaista muutosta omassa ajattelussa on tapahtunut.

Minulla on oikeus-kortteja voit käyttää itsenäisesti oman itsetuntemuksen lisäämiseen. Voit ottaa esimerkiksi joka viikko yhden oikeuden kerrallaan tarkasteluun sattumanvaraisesti pakasta ja pohtia kuinka kyseinen oikeus elämässäsi toteutuu? Tuleeko tilanteita, että joutuisit puolustamaan oikeuksiasi?  Huomaatko, että ne ovat niin itsestään selviä ettei asiaa tarvitse juuri ajatella? Tuottaako läheisellesi tai työkaverillesi haasteita jokin oikeus elämässä? Miten voisit olla hänen tukena? Jos haluat tutustua lähemmin kortteihini, voit lukea niistä lisää täältä!

Omien oikeuksien luettelo