Kelan kuntoutus psykoterapia
kela-korvaus-terapia

Kuva: By Emmi Oy

Kelan kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto.

Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutuminen

Julkisen terveydenhuollon kautta psykoterapiaan voi hakeutua ottamalla ensin yhteyttä esimerkiksi terveyskeskuslääkäriin tai työterveyshuoltoon. Psykoterapiaan hakeutuminen tapahtuu lääkärin kautta, sillä Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian edellytyksinä ovat muun muassa lääkärin tekemä psykiatrinen diagnoosi ja riittävän pitkä hoitosuhde. Tämä tarkoittaa vähintään  3 kuukautta kestänyttä hoitosuhdetta (katso esimerkki 3 kk hoitosuhteesta). Tarvitset lisäksi B-lääkärinlausunnon, johon sisältyy psykiatrin arvio diagnoosista ja kuntoutustarpeesta.

Kelan psykoterapiaan hakeutuessa kannattaa sinun käydä tutustumiskäynneillä muutaman eri psykoterapeutin luona. Kela myöntää tukea vain sellaisen psykoterapeutin palveluille, jolla on Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valviran (entinen TEO) myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Voit käydä tarkistamassa Valviran Julki-Terhikki palvelusta ilmaiseksi psykoterapeutin ammattipätevyyden. Myös KELA tarkistaa psykoterapeutin tiedot hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Kelan psykoterapeutteja voit etsiä myös aluettain kuntoutuksen palveluntuottajan haun kautta.

Keski-Suomen alueella voit myös etsiä Valviran ja Kelan hyväksymiä kuntoutuspsykoterapian tuottajia Keski-Suomen psykoterapiayhdistyksen psykoterapeuttiluettelosta! Hakutoiminnan avulla voit etsiä esim. kaikki ratkaisukeskeistä psykoterapiaa tarjoavat psykoterapeutit, joilla vapaita aikoja.

Näin saat lisää tietoa ensinnäkin mikä psykoterapian lähestymistapa sopii juuri sinulle. Sopiiko ratkaisukeskeinen psykoterapia sinulle vai joku muu lähestymistapa paremmin? Tärkeää on myös, että sinulle tulee tunne, että puhutte psykoterapeutin kanssa samaa kieltä ja psykoterapeutin työskentelytapa sopii juuri sinulle. 

Löydettyäsi itsellesi sopivan psykoterapeutin ja sovittuasi hänen kanssaan psykoterapian aloittamispäivämäärän, voit lähettää oman hakemuksesi Kelalle. Lomakkeen voit täyttää ja tulostaa täältä KU131.

Katso Kelan psykoterapiaan hakeutumisen ehdot ja ohjeet.

Kelan korvauksen määrä

Kela korvaa 16-67 vuotiaille yksilöterapiaan tuleville 1.1.2016 alkaen 57,60 €/krt. Jatkossa siis myös aikuisen psykoterapia asiakkaat saavat saman korvauksen kuin nuoretkin. Tämä pienentää omavastuuosuuden määrää ja mahdollistaa yhä useammalle psykoterapiaan hakeutumisen mahdollisuuden. Lue lisää Kelan sivuilta!

Kela korvaa kaikille psykoterapeuteille saman korvauksen. Psykoterapeutit kuitenkin hinnoittevat itse omat palvelunsa ja omavastuuosuus vaihtelee psykoterapeutin mukaan. Kysy tutustumiskäynnillä psykoterapeutilta mitä sinulle jää omavastuuosuudeksi Kelan kuntoutuspsykoterapiassa. Omavastuuhintaan vaikuttaa mm. psykoterapeutin työkokemus ja lisäkouluttautumiset.

UnelmaRatkaisun hinta psykoterapialle

Yksittäisen psykoterapia tapaamisen kesto on minulla 45 minuuttia. Kelan kuntoutuspsykoterapiassa voidaan erikseen myös sopia yhdistetyistä käynneistä 45 + 45 minuuttia asiakkaan tarpeen mukaan. Laskutan kerran kuukaudessa Kelalta suoraan heidän osuutensa kustannuksista ja sinun maksettavaksesi jää omavastuuosuus tapaamiskertojen mukaan. Halutessasi voit hakea itse myös hakea kuukausittain Kelan korvauksen, jolloin laskutan psykoterapia hinnan kokonaisuudessaan sinulta. Laskulle saat aina 14 päivää maksuaikaa. Laskuttajana käytän Ropo Capitalia. Saat omavastuulaskulle aina 14 päivää maksuaikaa ja saat laskun kuun viimeisen tapaamisen jälkeen sähköpostitse. Ollessani lomalla mitään maksuja ei luonnollisestikaan mene tai jos sinä pidät sovitusti lomaa eri aikana.

Kuntoutuspsykoterapian aloittaminen

Voit sopia valitsemasi psykoterapeutin kanssa psykoterapian aloittamisesta. Psykoterapian voi aloittaa joko heti psykoterapeutin kanssa sopimasi aloittamispäivämäärän mukaan tai vasta Kelan päätöksen tultua. Tällöin kuntoutuspsykoterapian aloittamispäivämäärä kannattaa laittaa n. 4-5 viikon päähän. Kelan keskimääräinen kuntoutuspsykoterapiahakemuksen käsittelyaika on n. 4-5 viikkoa.

Mikäli tutustumiskäynnin jälkeen aloitat psykoterapian luonani niin saat psykoterapian alkaessa minulta sähköisesti UnelmaRatkaisun asiakkaille tarkoitetun Psykoterapiassa kävijän opasvihkon. Opasvihkoon olen koonnut asiakkailleni psykoterapiaan liittyviä yleisiä käytäntöjä ja tietoa kuinka minä psykoterapeuttinasi toimin. Opasvihkossa löydät tietoa mm. millaisia asioita psykoterapiasopimukseen kirjataan, miten maksuasiat hoituvat, millaisia asioita kirjaan käynniltäsi ja mihin, miten tietojasi säilytetään, mitä tarkoittaa vaitiolovelvollisuus. Lopussa on tilaa sinun omille muistiinpanoillesi. Voit kirjata terapian tavoitteet itsellesi ylös sekä merkitä omat terapiakäyntisi lomakkeeseen ylös.

Psykoterapiassa kävijän opasvihkosta löytyy myös Kelan kuntoutuspsykoterapiaa selventävä kaavio ja lomake, johon merkitä omat käynnit psykoterapiassa. Näin pysyt itsekin perillä kuinka monta kertaa olet vuoden aikana psykoterapiassa käynyt. Päivitän opasta aika ajoin.