Vanhempien ohjaus

Kuva: By Emmi Oy

Kela voi korvata nuoren yksilöterapiaan liittyen omaisten ohjauskäyntejä enintään 20 kertaa vuodessa, jos ne ovat välttämättömiä tuloksellisen ja vaikuttavan terapian aikaansaamiseksi ja terapian tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjauskäyntien tarpeellisuus tulee perustella kuntoutussuunnitelmassa. Päätös ohjauskäynneistä tehdään aina enimmäismäärälle. Ohjauskäynnit voi toteuttaa nuoren terapeutti tai toinen terapeutti.

Vanhempien ohjauskäynti maksaa 80 €/ 45 minuuttia. Omavastuuosuudeksi jää 45 minuutin ajasta 22,40 €/ krt. Laskutan kerran kuukaudessa Kelalta suoraan heidän osuutensa kustannuksista ja sinun maksettavaksesi jää omavastuuosuus tapaamiskertojen mukaan. Laskulle saat aina 14 päivää maksuaikaa.

Tarjoan vanhempain ohjausta myös itsemaksaville vanhemmille. Voit/ voitte varata ajan suoraan minulta ja tulla yhdessä nuoren kanssa tai ilman.