Minulla on tapana soitella asiakkaille puolen vuoden päästä siitä kun Kelan kuntoutuspsykoterapia on sovitusti loppunut. On kiinnostavaa tietää miten psykoterapian jälkeinen puolivuotinen on mennyt.  Onko psykoterapia vuoden aikana saadut uudet oivallukset ja elämän muutokset kantaneet, juurtuneet osaksi arkea. Joillekin asiakkaille riittää vuosi psykoterapiassa ja he kokevat, että ovat saaneet hakemaansa asiaan apua. Toiset saavuttavat ensimmäisen vuoden aikana huomattavaa kohennusta elämänlaadussaan ja ovat valmiita siirtymään työ-tai opiskeluelämään takaisin. Tällöin erityisesti voi jopa tiheämmät psykoterapiakäynnit olla tarpeen kun opetellaan esimerkiksi uudenlaista työotetta työelämässä. Psykoterapiassa voimme käydä asiakkaan kanssa läpi niitä työelämän käytännön tilanteita, jotka luovat haasteita omalle jaksamiselle ja löytää uudenlaista näkökulmaa sekä ratkaisuja.

Joskus asiakkaat jäävät pohtimaan ensimmäisen psykoterapia vuoden jälkeen riittääkö vuosi ja pitäisi vielä jatkaa? Tässä tilanteessa puolen vuoden päästä kuulumisten vaihtaminen asiakkaan kanssa on hyödyllistä siinäkin mielessä, että tällöinkin voidaan vielä hakea jatkoa 2.tai 3. vuodelle. Uusi hakemus jatkoterapiasta tulee tehdä pääsääntöisesti Kelan ohjeistuksen mukaan viimeistään vuoden kuluessa edellisen terapiajakson päättyessä.

Psykoterapiavuoden aikana terapeutti ja asiakas voivat myös sopia keskeytyksessä. Sovittu keskeytys tarkoittaa sitä, että terapeutti ja asiakas yhdessä sopivat terapian keskeyttämisestä erityisestä syystä tietyksi määräajaksi, jonka jälkeen terapia taas sovitusti jatkuu. Kelan ohjeistuksen mukaan terapia voidaan sovitusti keskeyttää esimerkiksi kuntoutujan pakollisen ulkomailla tai muulla kuin asuin-/opiskelupaikkakunnalla toteutuvan opiskelu- tai työharjoittelun, terapeutin sairauden tai muun perustellun syyn vuoksi. Tärkeää on näissä tilanteissa ilmoittaa ja sopia keskeytyksestä, jotta kolmen vuoden enimmäiskorvausaika ei keskeytyksen aikana kulu. Voimassaoleva kuntoutuspäätös lakkautetaan ja keskeytyksen jälkeen, kuntoutuspsykoterapian jälleen jatkuessa, kuntoutuspäätös tarkistetaan ja kuntoutusaikaa jatketaan keskeytystä vastaavalla ajalla. Keskeytys ei pääsääntöisesti saa olla vuotta pidempi. Tavanomaiset loma-ajat eivät ole perusteltuja keskeytyksen syitä eikä tarkoituksenmukaista ole muutoinkaan terapiaa keskeyttää alle kahden kuukauden mittaisiksi ajoiksi. Loma-aikojen ja alle kahden kuukauden mittaisten taukojen kohdalla terapiakäyntejä voi tiivistää joko ennen tai jälkeen tauon.

Itselle asiakkaan kuulumisten kuuleminen psykoterapian päätteeksi on arvokasta. Erityisesti minua ilahduttaa kuulla, kun asiakkaan elämä on pysyvästi muuttunut ja usko itseen ja tulevaisuuteen on vahvistunut entisestään.

Puoli vuotta terapiasta