Rekisteriseloste

Henkilörekisterilain (523/1999)10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Tmi UnelmaRatkaisun  verkkopalveluiden asiakas- ja  markkinointi rekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Tmi UnelmaRatkaisu /Marika Hopeakoski

Syrjälänkatu 11 A, 40700 Jyväskylä.

Puh. 040-725 1239

Y-tunnus: 2509977-2

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri  sisältää seuraavia tietoja asiakkaista, jotka ovat tilanneet Minulla on oikeus-terapiakortit tai ostaneet itselleen maksullisen verkkokurssin:

  • Asiakkaan etu-ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki
  • Tuotteiden tilaustiedot

Rekisteri sisältää postituslistalle ja ilmaisten oppaiden tai verkkokurssille liittyvien asiakkaiden osalta seuraavia tietoja:

  • Etunimi
  • Sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Asiakas liittyy postituslistalle itse joko tilaamalla jotain tai täyttämällä lomakkeen halutessaan postituslistalle.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä tiedoilla suojattu.

TARKASTUSOIKEUS  Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Tmi UnelmaRatkaisu, Syrjälänkatu 11 A, 40700 Jyväskylä.