Unelmoimisen taito

Unelmoiminen on optimismia, jonka avulla luodaan edellytyksiä tulevaisuudessa tapahtuvalle hyvälle. Unelmat voivat toimia tulevaisuudensuunnitelmien ja strategioiden pohjana. Kyky unelmoida jokin ennakolta mahdolliseksi luo todellisuutta siihen suuntaan, että unelma jonain päivänä toteutuu. Suuri osa luovista prosesseista sisältää jonkinlaisen unelmoimis- tai kuvitteluvaiheen.