Psykoterapiasuhteen merkityksellisyys

Psykoterapiasuhteen merkityksellisyys

Psykoterapiassa puhutaan paljon terapian toimivuuden ja tuloksellisuuden kannalta henkilökemioiden toimivuudesta asiakkaan ja terapeutin välillä. Yhteisten jaettujen hetkien kautta rakennamme yhdessä omanlaista ja yksilöllistä terapiasuhdetta. Psykoterapiasuhde on merkityksellinen myös psykoterapeutille itselleen. Terapeutin tavoitteena on tehdä itsestään tarpeeton Kun psykoterapia alkaa sinulla

”Haluan terapiaan, mutta en osaa puhua omista asioistani!”

Joskus asiakkaat tuntevat olonsa epävarmaksi hakeutuessaan terapiaan, jos eivät ole tottuneet puhumaan omista asioistaan, ajatuksistaan tai tunteistaan kenellekään toiselle. He ajattelevat miten ihmeessä sen 45  minuutin ajan kerran viikossa saa kulumaan kun jo muutaman minuutin sananvaihto saa heidät tuskastumaan? Terapiasuhde