Ensimmäiset tapaamiset psykoterapian alettua käytämme asiakkaan kanssa yhdessä keskustellen siitä millaisia tavoitteita hän terapialleen haluaa asettaa. Joskus asiakas tietää hyvinkin selkeästi mitä hän haluaa ja joskus terapeutti auttaa asiakasta muotoilemaan tavoitteet tarkemmin. Jos asiakas toivoo ettei enää uupuisi töissään, muutetaan se tavoitteeksi työssäjaksamisesta. Tavoite aukaistaan ja pohditaan tarkemmin mitä kaikkea se tarkoittaa kun asiakas jaksaa paremmin työssään? Mikä on toisin?

Kun tavoitteet terapiavuodelle ovat selkeytyneet, teen jokaisen asiakkaan kanssa terapiasopimuksen. Tämä ohjaa meidän terapiatyöskentelyä ikään kuin punaisena lankana, jota seuraamme läpi viikottaisten tapaamisten.

Jokaisen tavoitteen kohdalla myös pohditaan alkulähtökohta. Missä kohtaa työssäjaksamisen kanssa olet tällä hetkellä? Mikä numero asteikolla 1-10 kuvaisi sitä millä tavalla kyseinen tavoite jo toteutuu elämässäsi? Jos jaksat työssäsi tällä hetkellä 6 arvoisesti, voi se tarkoittaa vaikka, että jaksat kyllä työpäivän jotenkin, mutta vapaa-aikasi menee palautuaksesi töistä. Pohdimme myös jokaisen tavoitteen kohdalla  seuraavat askeleet kohti tavoittettasi. Mistä huomaisit, jos työssäjaksamisesi olisi kohdassa 7? Saattaisit vastata, että et  miettisi työasioita viikonloppuisin lainkaan.

Tavoitetilan miettiminen on myös erittäin tärkeää ratkaisukeskeisessä terapiassa. Mikä kaikki olisi elämässäsi toisin kun työssäjaksaminen toteutuisi haluamallasi tavalla? Mistä kaikesta huomaisit sen? Mistä läheisesi huomaisi sen sinussa? Miten työkaverisi huomaisivat sen? Mitä kaikkea elämässäsi olisi lisää tai enemmän kun työ ei veisi kaikkia voimiasi? Mille kaikelle olisi aikaa enemmän? Tavoitteiden äärelle pysähdymme terapiavuoden aikana tapaamiskerroista riippuen 2-4 kertaa vuoden aikana. Nämä hetket yleensä konkretisoivat asiakkaalle tapahtuneen muutoksen. Terapian alussa kirjaan huolella ylös asiakkaan alkulähtökohdan ja hänen mietteensä omasta tilanteestaan sinä hetkenä. Tavoitteita toistamiseen tarkastelessa yleensä aina jokin on muuttunut ja myös asiakkaalle konkretisoituu tapahtunut muutos.

-Viime kerralla sanoit, että jos olisit työssäjaksamisen tavoitteessa kohdassa 7, et enää pohtisi viikonloppuisin työasioita lainkaan. Miten tämä on mielestäsi toteutunut?

No itse asiassa, en ole juurikaan ajatellut työasioita edes arkena työpäivän jälkeen, en tiedä mistä se johtuu, mutta niin taitaa nyt olla..

-Mistä kaikesta huomaisit työssäjaksamisen parantuneen entisestään ja olisit tavoitteessasi  kohdassa 8?

Minusta olisi mukava mennä töihin ja tuntisin saavani jotain aikaiseksi työpäivän aikana, toisaalta oppisin hyväksymään keskeneräiset työtehtävät paremmin..

Ajattelen, että psykoterapian onnistumisen mittarina toimii asiakas itse! Kun halutut tavoitteet ovat siirtyneet taitoina ja uusina näkökulmina, ajattelutapoina, asiakkaan arkeen, on terapia hyödyttänyt asiakasta. Joskus tavoite voi viedä enemmän aikaa, että uusi ajattelu tai toimintatapa, juurtuu asiakkaan arkeen. Toisinaan jo ensimmäisen terapiavuoden aikana tapahtuu paljon asiakkaan elämää helpottavaa muutosta. Toisena ja tai kolmantena terapiavuonna asiakas voikin asettaa itselleen jo hyvinkin erilaisia tavoitteita. Toisaalta sama tavoite voi kulkea hieman erimuodossa mukana koko terapiaprosessin ajan. Ensimmäisen terapiavuoden tavoite olla päästä taas pitkän sairasloman jälkeen takaisin kiinni työelämään. Toisena terapiavuotena työssäjaksamisen tavoite voi olla työelämän haasteiden kanssa selviytyminen. Kolmantena vuonna asiakas pohtii jo hyvinkin yksityiskohtaisia omaa työtekemistä tukevia ja helpottavia ratkaisuja.

Tavoitteet psykoterapialle