Valmistuin kirjallisuusterapeutiksi!

Valmistuin kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksesta viime viikon sunnuntaina ja olen nyt myös kirjallisuusterapeutti. Kiitollisin ja haikein mielin sain kaksiosaisen koulutuskokonaisuuden päätökseen, joka koostui kirjallisuusterapia henkilökohtaisena ja ammattillisena kasvun menetelmänä (15 op) sekä kirjallisuusterapiaohjaaja-koulutuksesta (35 op). Kolmannen osan (kirjallisuusterapeutti-koulutus) jälkeen tai jos on jo valmiiksi Valviran laillistama psykoterapeutti kuten minä, voi käyttää itsestään kirjallisuusterapeutti nimikettä.

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus antaa valmiudet käyttää erilaisia luovuusterapeuttisia kerronnallisia ja toiminnallisia menetelmiä tarkoituksenmukaisesti asiakastyössä ja oman työn voimavarana sekä yhdistellä eri menetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Kirjallisuusterapeutti nimike ei ole toistaiseksi Valviran nimikesuojattu ammattinimike.

Minä valmistuin Jyväskylän kesäyliopiston kirjallisuusterapiaohjaaja-koulutuksesta, joka painottuu erityisesti oman kirjoittamisen ja muiden luovien terapioiden (mm. musiikkiterapian ja ekspressiivisen taideterapian) kokemukselliseen, reflektiiviseen hyödyntämiseen osana kirjallisuusterapiaa. Aion ottaa kirjallisuusterapeuttiset menetelmät käyttöön osana psykoterapia tapaamisia niiden asiakkaiden kanssa, jotka kokevat sen mielekkäänä lisänä psykoterapiatyöskentelyssä.Oma luova kirjoittaminen on myös ilokseni aktivoitunut koulutuksen myötä. Suunnitteilla on myös ensi vuonna 2022 järjestää kirjallisuusterapeuttisia pienryhmiä.

Suosittelen lämpimästi molempia koulutuksia. Uusien ryhmien alkamisesta saat lisätietoa esim. Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kotisivuilta sekä seuraamalla mm. Jyväskylän kesäyliopiston koulutustarjontaa.

Helteiden hellimää viikkoa!

Valmistuin kirjallisuusterapeutiksi!