Nuoren hakeutuessa Kelan kuntoutuspsykoterapiaan on myös vanhemmilla mahdollisuus hakea vanhempien ohjausta. Asiasta on hyvä puhua kuntoutuspsykoterapiaan hakeutuessa nuoren psykiatrille, joka kirjoittaa lausunnon Kelalle suositellakseen nuorelle psykoterapiaa. Samaan lausuntoon psykiatri voi kirjoittaa suosituksen vanhempien ohjaukselle. Kela korvaa vanhempien ohjauskäyntejä nuoren yksilöpsykoterapiaan liittyen enintään 20 kertaa vuodessa, jos ne ovat välttämättömiä tuloksellisen ja vaikuttavan terapian aikaansaamiseksi ja terapian tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjauskäynnit voi toteuttaa nuoren terapeutti tai toinen terapeutti.

Itse ajattelen, että nuoren kannalta on hyödyllistä vanhemman mukana olo kuntoutusprosessissa. Nuoren ajatusten ja tulevaisuuden odotusten muuttuessa, on tärkeää sen näkyminen myös läheisille. Yleensä juuri ne läheisten ihmisten huomiot ja kommentit tapahtuneesta muutoksesta tuntuvat todemmalta kuin vaikka psykoterapeutin havainnot. Kun tapahtuneesta muutoksesta, niistä pienistäkin,  puhuu läheisten kanssa tulee muutoksesta enemmän totta.

20150313_062704

Vanhempien ohjaus osana nuorten psykoterapiaa