Lyhytpsykoterapia

Vakuutusyhtiöille, yrityksille, työterveyshuollon asiakkaille ja itsemaksaville asiakkaille tarjolla lyhytpsykoterapia käyntejä, jotka ovat 5-20 käynnin mittainen tavoitteellinen prosessi. Lyhytpsykoterapia soveltuu lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden haasteisiin, uupumukseen ja elämänkriiseihin. Käynnit voidaan toteuttaa joko toimitilallani Jyväskylässä Rautpohjassa tai etätapaamisina Teams yhteydellä.

Tarjoan lyhytpsykoterapia asiakkaalle tavoitteellista, ratkaisu-ja voimavarakeskeisellä työotteella, tapahtuvaa terapeuttista prosessia. Työskentelyssä mahdollisuus hyödyntää luovia kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä, psykofyysistä keho-mieli yhteyden vahvistamisen menetelmiä. Olen myös erityisen kiinnostunut syventämään jatkuvasta traumainformoitua lähestymistapaa kaikissa asiakaskohtaamisissani.

Miten lyhytpsykoterapia eroaa lyhytterapiasta?

Lyhytpsykoterapiaa voi antaa Valviran nimikesuojauksen saanut psykoterapeutti. Psykoterapeutti-nimike on takuu siitä, että ammattilainen on käynyt peruskoulutuksensa lisäksi laajan psykoterapeuttikoulutuksen, tehnyt useita työnohjattuja psykoterapiahoitoja koulutuksensa aikana, oppinut kokeneemmilta ja kollegoilta, käynyt oman psykoterapian ja omaa laaja-alaisen ymmärryksen ihmisestä. Psykoterapeuteilla voi olla erilaisia taustakoulutuksia, jotka usein syventävät psykoterapeutin osaamista ja tuovat moninäkökulmaisuutta psykoterapiaan. Kaikki psykoterapeutit täydentävät osaamistaan kouluttautumalla säännöllisesti.

Täältä voit tarkistaa onko ammattilainen Valviran laillistama psykoterapeutti: www.julkiterhikki.valvira.fi

Vakuutusyhtiöille, yrityksille ja työterveyshuollon asiakkaille lyhytpsykoterapiaa

Tarjoan 5-20 kerran lyhytpsykoterapiakäyntejä, jotka ovat kestoltaan 90 min/ kerta. Käyntitiheys sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaisesti 1 -4 viikon välein tapahtuvaksi riippuen käyntien määrästä.

Psykoterapiatutkimuksesta tiedämme, että psykoterapeutin ja asiakkaan hyvä yhteistyösuhde on merkittävin tekijä hoidon tavoitteiden saavuttamisessa. Kutsun sinut ensin tutustumiskäynnille, jotta voit ensin päätöstä psykoterapiaan sitoutumisesta kuulostella, olisinko juuri minä sopiva psykoterapeutti sinulle? Tutustumiskäynnin hinta 65 € ( 45min) sen asiakas maksaa pääsääntöisesti itsenäisesti.

Kuulun Psykoterapian ammatilaiset -yhteisöön, joka on psykoterapeuttien itsensä ylläpitämä ja koostuu mikroyrittäjistä ja riippumattomista ammatinharjoittajista. Psykoterapeutit yhteisössämme työskentelevät erilaisista viitekehyksistä käsin ja me pidämme tätä tärkeänä rikkautena juuri asiakkaidemme kannalta: koska jokainen psykoterapiaan tulija on ainutlaatuinen, on hyvä että tarjolla on laaja valikoima eri tavoin työskenteleviä ammattilaisia. Yhdelle sopii perinteisempi keskusteluhoito, toiselle luovat tai keholliset menetelmät, kolmannelle eläin- tai luontoavusteinen työskentely. Hyvä yhteistyösuhde on kaiken ytimessä.

Itsemaksaville asiakkaille lyhytpsykoterapiaa

Tarjoan 5-20 kerran lyhytpsykoterapiakäyntejä itsemaksaville asiakkaille, jotka voivat olla kestoltaan joko 60 min tai 90 min käyntejä, riippuen asiakkaan tarpeesta ja tavoitteista psykoterapian suhteen sekä käyntitiheydestä.

Tule ensin tutustumiskäynnille ja voit kuulostella haluaisitko aloittaa lyhypsykoterapian luonani. Voimme myös käynnillä alustavasti suunnitella minkä mittaisesta ja millä tiheydellä tapaamiset järjestäisimme.

Tule tutustumiskäynnille lyhytpsykoterapiaan?

Tiedustele paikkatilannettani ja päivitettyjä hintojani lyhytpsykoterapiakäynneille sähköpostitse marika@unelmaratkaisu.fi tai tekstiviestillä/ whatsappilla 040-725 1239 ja olen sinuun yhteydessä!