Lyhytpsykoterapia

Tarjoan lyhytpsykoterapiaa joko akuutin tilanteen purkamiseen ja jäsentämiseen (1 tai 3 krt) tai tavoitteellisempaan työskentelyyn (5, 10 ja 20 krt). Lyhytpsykoterapia soveltuu lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden haasteisiin, uupumukseen ja elämänkriiseihin. Teen yhteistyötä Kaarna terveyspalvelujen kautta, joka on on 2017 perustettu täysin kotimaisessa omistuksessa oleva sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Lyhytpsykoterapia tapaamiset toteutuvat Kaarna Online-palvelun kautta etäyhteydellä.

Työskentelytapaani ohjaa ratkaisu-ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, hyödyntäen traumainformoitua lähestymistapaa, kirjallisuusterapiaa ja psykofyysistä psykoterapiaa. Työskentelyotteeni on keskusteleva, pyrin tarjoamaan arkisiin haasteisiin vaihtoehtoisia ajattelu-ja toimintamalleja. Ajattelen lyhytpsykoterapian olevan hyödyllistä kun tapaamisten myötä syntynyt oivallus, uusi ajattelu-tai toimintatapa,siirtyy arkisiin (työ)elämäntilanteisiin ja ihmissuhteisiin. Työ- ja elämänkokemukseni kautta minulle on vahvistunut vankka usko, että monenlaisista haastavista elämäntilanteista on mahdollista selviytyä ja löytää merkityksellinen/ mielekäs elämä.

Olen toiminut kymmenen vuotta psykoterapeuttina yrityksessäni. Aikaisemmin olen työskennellyt mm. kriisikeskuksessa kriisityöntekijänä tehden myös töitä perheväkivaltaa kohdanneiden naisten kanssa, nuorisokodilla ohjaajana, jälkihuollossa. Minulla on sitä kautta kokemusta myös akuutin kriisin kohtaamisesta ja haastavan elämänvaiheen tukemisesta.

Tarjoan lyhytpsykoterapiaa joko akuutin tilanteen purkamiseen ja jäsentämiseen ( 1 tai 3 krt) tai tavoitteellisempaan työskentelyyn ( 5, 10  ja 20 krt). Käytän mielelläni työskentelyn tukena terapeuttista kirjoittamista tapaamisen aikana/ välillä ja keho-mieliyhteyden vahvistamiseen liittyviä harjoituksia. Työskentelen kaikenikäisten ihmisten kanssa, isompien tai pienempien elämänhaasteiden kanssa. Otan asiakkaita vastaan arkisin klo: 8-16 välillä. Vapaat tarjolla olevat ajat näet kirjautumalla Kaarna Onlinen sivuille. Palveluun rekisteröidytään ja kirjaudutaan yksinkertaisesti vahvalla tunnistautumisella esim. pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Ohjeet Kaarna Online- etätapaamisen varaamiseen

Kaarna Online:ssa voit valita kertaluontoisen psykoterapeuttikonsultaation tai 3, 5, 10 ja 20 kerran lyhytpsykoterapiajakson.

Kertakonsultaatiot voivat olla avuksi, jos esimerkiksi kaipaat hieman tukea omien ajatusten tai tunteiden selkeyttämisessä, tai pohdit voisiko lyhytpsykoterapiasta olla sinulle apua. Kunkin psykoterapeutin esittelytekstistä löydät tiedon, minkälaista psykoterapiaa hän tarjoaa.

Psykoterapeuttien etävastaanottojen kesto on aina 45 minuuttia per kerta.

Palveluiden hinnat ovat selkeästi esillä palvelua valitessasi. Yksittäisen käynnin kokonaishinta on 133€, ei lisämaksuja. Maksuihin on mahdollista käyttää e-passia, mikäli psykoterapiapalvelut kuuluvat sopimukseen.

Varatessasi psykoterapiajaksoa (3, 5, 10 tai 20 kertaa), valitset kalenterista ensimmäisen sopivan ajan. Loput käyntiajoista sovitte ensimmäisen käynnin lopussa yhdessä psykoterapeuttisi kanssa. Ensimmäinen tapaaminen on arviointikäynti. Mikäli potilas tai psykoterapeutti toteaa arviointikäynnin jälkeen ettei psykoterapeuttisen yhteistyön edellytyksiä ole, on potilaalla oikeus vaihtaa psykoterapeuttia. Kaarna terveyspalvelujen kautta on valittavissa siis myös muita psykoterapeutteja mikäli kokisit tarvitsevasi toisenlaista osaamista mitä minulla on tarjota tilanteeseesi.

Mahdolliset käyntiperuutukset on tehtävä 48 tuntia tai aikaisemmin ennen varattua aikaa, jolloin potilaalla on oikeus siirtää varattu aika toiselle sopivalle ajalle. Peruutukset tai peruuttamattomat ajat 48 tunnin sisällä ennen varattua aikaa veloitamme täysimääräisesti, ilman ajan siirto-oikeutta.

Peruutukset ja aikasiirrot sovitaan ensisijaisesti suoraan oman psykoterapeutin kanssa.

Käytämme terveydenhuollon tarpeisiin ja vaatimuksiin tarkoitettua ja erikseen rakennettua tietoturvallista etäyhteyttä. Psykoterapeutit pitävät hoidon kannalta välttämättömät potilasmerkinnät suojattuina lain vaatimusten mukaisesti. Potilasmerkinnöistä ei jää jälkiä Kaarnan tietojärjestelmään tai etäalustajärjestelmään.

Miten lyhytpsykoterapia eroaa lyhytterapiasta?

Lyhytpsykoterapiaa voi antaa Valviran nimikesuojauksen saanut psykoterapeutti. Psykoterapeutti-nimike on takuu siitä, että ammattilainen on käynyt peruskoulutuksensa lisäksi laajan psykoterapeuttikoulutuksen, tehnyt useita työnohjattuja psykoterapiahoitoja koulutuksensa aikana, oppinut kokeneemmilta ja kollegoilta, käynyt oman psykoterapian ja omaa laaja-alaisen ymmärryksen ihmisestä. Psykoterapeuteilla voi olla erilaisia taustakoulutuksia, jotka usein syventävät psykoterapeutin osaamista ja tuovat moninäkökulmaisuutta psykoterapiaan. Kaikki psykoterapeutit täydentävät osaamistaan kouluttautumalla säännöllisesti.

Täältä voit tarkistaa onko ammattilainen Valviran laillistama psykoterapeutti: www.julkiterhikki.valvira.fi