UKK

Mistä tiedän, että psykoterapeutillani on tarvittava pätevyys ja koulutus antaa psykoterapiaa?

– Voit käydä tarkistamassa Valviran Julki-Terhikki palvelusta ilmaiseksi psykoterapeutin ammattipätevyyden.
Mistä tiedän hakiessani Kelan rahoittamaan psykoterapiaan, että kenellä psykoterapeutilla on Kelan antama pätevyys toimia palveluntuottajana?

– Voit etsiä Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien hakusivuilta kaikki esim. Keski-Suomen vakuutuspiirin alueella toimivat psykoterapeutit, jotka ovat oikeutettuja toimimaan Kelan palveluntuottajina. Nämä psykoterapeutit saavat Kelalta psykoterapiaan rahoitusta ja sinulle jää maksettavaksi vain omavastuuosuus.

Mistä tiedän kenellä psykoterapeutilla on tilaa ottaa uusia asiakkaita?

– Näet Keski-Suomen Psykoterapiayhdistyksen sivuilta psykoterapialuettelosta alueella toimivien psykoterapeuttien paikkatilanteen. Suositus on, että psykoterapeutit pitävät paikkatilanteen ajan tasalla. Voit ottaa yhteyttä niihin psykoterapeutteihin suoraan, jotka ilmoittavat voivansa ottaa uusia asiakkaita. Mikäli olet kiinnostunut jostain psykoterapeutista, jolla ei tällä hetkellä ole tilaa uusille asiakkaille niin voithan aina tiedustella milloin mahdollisia uusia paikkoja vapautuu.

Miten osaan valita itselleni sopivan psykoterapeutin?

– Suositeltavaa on, että psykoterapeuttia etsiessäsi kävisit ensin useammalla tutustumiskäynnillä. Näin saat lisää tietoa ensinnäkin mikä psykoterapian lähestymistapa sopii juuri sinulle. Sopiiko ratkaisukeskeinen psykoterapia sinulle vai joku muu lähestymistapa paremmin? Tärkeää on myös, että sinulle tulee tunne, että puhutte psykoterapeutin kanssa samaa kieltä ja psykoterapeutin työskentelytapa sopii juuri sinulle.

Miten Kelan kuntoutuspsykoterapiassa asiakkaalta laskutus toimii?

-Käytännöt voivat vaihdella eri psykoterapeuteilla. Minä laskutan asiakkaalta kerran kuukaudessa omavastuuosuuden ja Kelalta suoraan heidän osuuden. Kela korvaa joka käynniltä 57,60 €, joten maksat vain UnelmaRatkaisun omavastuuosuuden. Päivitetyt hintatiedot saat varatessasi tutustumiskäyntiä.  Saat omavastuulaskulle aina 14. päivää maksuaikaa ja saat laskun kuun viimeisen tapaamisen jälkeen joko sähköpostitse tai postitse kotiisi. Ollessani lomalla mitään maksuja ei luonnollisestikaan mene tai jos sinä pidät sovitusti lomaa eri aikana.

Mitä eroa on terapeutilla ja psykoterapeutilla?

-Psykoterapeutti on nimikesuojattu ammattinimike eli sitä saa käyttää ainoastaan henkilö, jolle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto eli Valvira (aikaisemmin Terveydenhuollon oikeusturvakeskus eli TEO) on myöntänyt oikeuden nimikkeen käyttöön henkilön suorittaman psykoterapeuttikoulutuksen perusteella. Kela myös edellyttää, että psykoterapeutilla on koulutus siihen psykoterapiasuuntaukseen, jonka menetelmiä hän soveltaa terapiatyöskentelyssään. Terapeutti -nimikettä sen sijaan voi käyttää periaatteessa kuka tahansa.

Mistä tiedän milloin minun on syytä hakeutua psykoterapiaan?

-Psykoterapeutin vastaanotolle voi hakeutua itsenäisesti, vaikkei olisi todettua diagnoosia. Moni käykin psykoterapiassa keskustelemassa omasta hyvinvoinnistaan, huolistaan tai elämäntilanteestaan, saadakseen uudenlaista näkökulmaa omaan elämään tai sen tuomiin haasteisiin. Usein ennemmin riittävän varhain käydyt yksittäiset keskustelut voivat avata oman elämän asioita siinä määrin, että ne riittävät. Jotkut ihmiset kokevat myös, etteivät halua rasittaa läheisiään omilla huolilla, jos läheisilläkin on haastava elämäntilanne. Itsemaksavana asiakkaana voit itse suunnitella kuinka haluat käydä psykoterapiassa. Joku haluaa käydä esim. kolme kertaa keskustelemassa ja kokevat tämän riittävän. Jotkut puolestaan käyvät 3-5 kertaa vuoden aikana, työstäen itse pääsääntöisesti asioita pidemmällä aikavälillä.