Terapiakortit

Minulla on oikeus- terapiakortit soveltuvat loistavasti

Minulla on oikeus- terapiakorttien käyttö asiakastyössä

Hinta

85 €  (sis. alvin 24 %) +pakkaus-ja postituskulut 7,5 €.

Sisältö

Minulla on oikeus- terapiakorttien 2. painos sisältää korttipakan, jossa 4 otsikkokorttia ja 36 oikeuskorttia sekä lisäksi 42 -sivuisen opasvihkon. Opasvihkossa on jokaista oikeutta avattu erilaisin kysymyksin, jotka auttavat herättelemään ajatuksia erilaisista oikeuksista. Lisäksi liitteenä lomake, johon voi kirjata muistiinpanoja.

Minulla on oikeus- terapiakorttien koko 10 x 10 cm. Kortit kestävät kovaakin käyttöä ja ne toimitetaan uusitussa entistä käytännöllisemmässä pahvikotelossa.

Uutta! 2.painoksen terapiakortit ovat numeroitu, joten korttien läpikäyminen asiakkaan kanssa entistä sujuvampaa.

Terapiakorttien tilausohjeet

Tilaa oikeuskortit sähköpostilla marika(at)unelmaratkaisu.fi ja laita sähköpostin otsikoksi: Minulla on oikeus- terapiakorttien tilaus. Liitä sähköpostiisi seuraavat tiedot:

 • koko nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • sähköpostiosoitteesi
 • jos tilaat yrityksellesi liitä mukaan laskutustiedot ( yrityksesi nimi, y-tunnus ja jos haluat laskun verkkolaskuosoitteella lisää välittäjän tunnus ja OVT tunnus)

Tilaamalla kortit hyväksyt toimitusehdot. Tilanneiden nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille tai muutenkaan käytetä henkilötietolain vastaisesti.

TOIMITUSEHDOT

Voimassa 1.1.2020 alkaen.

Saat toimituksen mukana laskun ja sille 14 päivää maksuaikaa. Laskutuksesta ei peritä erillistä laskutuslisää. Tilaukseen lisätään posti- ja pakkauskulut 7,5 €. Laskutus hoituu Ropo Capital –yrityksen kautta.

Kortit toimitetaan 1-7 vuorokauden sisällä tilauksen saapumisesta postitse suoraan ilmoittamaasi osoitteeseen. Mikäli tuotetta ei ole saatavilla tällä hetkellä, saat siitä ilmoituksen ja arvioidun ajan milloin tuotetta saatavilla. Loma-aikoina kortteja ei toimiteta.Loma-ajat nähtävissä www.unelmaratkaisu.fi -sivuston Uutiset- kohdassa.

Mikäli et ole tyytyväinen tilauksen sisältöön, voit palauttaa sen 14 vuorokauden sisällä tilauksen saapumisesta. Tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin sen saapuessa.

Kuvia Minulla on oikeus -korteista

Psykoterapeutin kehittelemien Minulla on oikeus -terapiakorttien syntytarina

Idea Minulla on oikeus -terapiakorttien syntyyn sai alkunsa psykologi Edmund J. Bournen laatimasta omien oikeuksien luettelosta, jossa on 16 erilaista oikeutta. Tämä on lista jämäkkyysoikeuksista, joiden ideana on lupa päättää mistä kaikesta ihminen kantaa huolta ja mistä ei. Jämäkkyysoikeudet eivät ole joka tilanteessa yksiselitteisesti tosia vaan jokaiseen oikeuteen sisältyy ajatus ihmisen velvollisuuksista ja omasta vastuusta. Tarkoituksena onkin, että ne herättelevät ihmistä pohtimaan omien oikeuksien toteutumista omassa elämässä eivätkä oikeuta aina ehdottomasti toimimaan näin. Tärkeää on löytää vastuun ja oikeuden välinen tasapaino ja sitä kautta löytää uusia näkökulmia oman elämän tarkasteluun. Sama periaate pätee myös Minulla on oikeus -kortteja käytettäessä.

Minulla on oikeus -terapiakortit sisältävät 36 erilaista oikeutta, jotka tarjoavat näköalan tarkastella omaa elämää laajemmin. Oikeuskorttien lisäksi pakasta löytyy 4 otsikkokorttia, joiden avulla ne voidaan jaotella itsestään selviin, opittuihin, ajankohtaisiin sekä vahvistettaviin oikeuksiin. Näiden avulla on helppo arvioida missä määrin mikäkin oikeus toteutuu tämänhetkisessä elämäntilanteessa. Terapiakortteja voi tarkastella uudestaan aika ajoin ja huomata millaista muutosta omassa ajattelussa on tapahtunut.

Minulla on oikeus -terapiakortteja käytettäessä tulee ottaa huomioon, että erilaisissa elämäntilanteissa oikeudet tulevat näkyviksi eri tavoin. Joskus on viisautta hetkellisesti asettaa omat oikeudet taka-alalle. Esimerkiksi monet pienten lasten vanhemmat luopuvat hetkellisesti oikeudestaan omaan tilaan ja aikaan. Toisaalta tällöin voi ajankohtaiseksi nousta oikeus pyytää apua ja tulla autetuksi. Toisinaan myös itsestä riippumattomat syyt eivät mahdollista oikeuksien toteutumista. Tällainen tilanne on esimerkiksi työttömyyden tai pätkätyöllistymisen kohdatessa. Silloin oikeus mielekkääseen työhön ja turvattuun toimeentuloon ei välttämättä toteudu. Tärkeää on kuitenkin silloinkin tiedostaa oma oikeus, kasvattavaa uskoa siihen, että olosuhteista huolimatta on arvokas ja oikeutettu työhön sekä turvattuun toimeentuloon.Minulla on oikeus -terapiakorttien käyttötapoja

KÄYTTÖTAPA 1: OMIEN OIKEUKSIEN KARTOITUS

Voit tarkastella kutakin oikeutta asettamalla ne seuraavien otsikkokorttien alle:

Oikeudet, jotka ovat minulle itsestään selviä
-Nämä oikeudet ovat sinulle itsestään selviä jo lapsuudesta tai nuoruudesta saakka. Näihin oikeuksiin siirtyvät lopulta myös oivallusten ja elämän haasteellisten tilanteiden kautta opitut
oikeudet, jotka aluksi ovat voineet olla vahvistusta kaipaavia. Nämä oikeudet ovat tässä hetkessä helppo ja luonteva sallia itselle.

Oikeudet, jotka olen oppinut sallimaan itselleni
-Nämä oikeudet ovat niitä, joiden ääreen olet joutunut pysähtymään ja tekemään ajatustyötä. Oivallusten ja arkielämän haasteiden kautta olet ymmärtänyt oikeutesi. Nämä oikeudet olet voinut oppia aikuisiällä kauan sitten tai vasta lähiaikoina. Tässä hetkessä ymmärrät oikeutesi, mutta joudut edelleen kiinnittämään asiaan erityistä huomiota, jotta oikeus toteutuu elämässäsi.

Oikeudet, jotka tuntuvat tällä hetkellä minulle ajankohtaisilta
-Nämä oikeudet nousevat tässä hetkessä ajankohtaisiksi ja tärkeiksi. Oikeudet voivat olla jo sellaisia, joita olet oppinut osittain sallimaan itsellesi tai oikeuksia, jotka ovat olleet sinulle itsestään selviä, mutta nyt elämäntilanteesi haastaa sinua tarkastelemaan asiaa uudestaan. Nämä oikeudet voivat olla myös niitä, joita olet odottanut koko elämäsi toteutuvaksi kohdallasi. Nyt on oikea aika ja elämäntilanne niitä tarkastella.

Oikeudet, joita minun on vahvistettava
-Nämä oikeudet ovat sellaisia, jotka kaipaavat vahvistusta päästäkseen toteutumaan arkielämässäsi. Nämä oikeudet ovat sellaisia, joita sinun voi olla vaikea ajatella sallivasi itsellesi etkä ole tottunut siihen, että olisit saanut nauttia kyseisistä oikeuksista.

KÄYTTÖTAPA 2: ITSETUNTEMUS

Voit nostaa esim. jokaiselle kuukaudelle, viikolle tai päivälle oman oikeuskortin ja pohdiskella miten juuri sinä päivänä, viikkona tai kuukautena kyseinen oikeus toteutuu elämässäsi? Koetellaanko oikeuttasi ja miten haastavan tilanteen edessä pidät oikeudestasi kiinni? Tai näetkö läheisesi kipuilevan jonkun oikeuden kanssa? Kuinka voisit omalla toiminnallasi vahvistaa toisen oikeutta kyseiseen oikeuteen? Millaisia oikeuksia sinun on haastavaa toisille ihmisille sallia? Ovatko ne eri vai samoja oikeuksia, joita on haastavaa sallia itsellesi? Sallitko toisille ihmisille enemmän oikeuksia kuin itsellesi vai toisinpäin?

KÄYTTÖTAPA 3: PARISUHDE

Voitte yhdessä rakkaimpasi kanssa tarkastella kuin oikeudet toteutuvat parisuhteessanne. Millaisia oikeuksia on helppo sallia toiselle ja mitkä kaipaavat vahvistusta? Millaisia oikeuksia itselle on helppo tai haastavaa sallia parisuhteessa? Kaipaako parisuhteen myötä sellaiset oikeudet vahvistusta, jotka ennen ovat olleet itsestään selviä? Millaisissa oikeuksissa sinä tarvitse rakkaimpasi tukea ja missä hän sinun? Mitkä oikeudet ovat parisuhteessanne sellaisia, jotka ovat teille molemmille itsestään selviä? Mitkä oikeudet sellaisia. joita olette yhdessä opetelleet sallimaan itsellenne ja toiselle? Mitkä oikeudet nousevat suhteessanne tällä hetkellä ajankohtaisiksi ja tärkeiksi esim. muuttuneen elämäntilanteen takia? Mitkä oikeudet ovat sellaisia, joihin toinen tai molemmat kaipaavat parisuhteessa vahvistusta?

KÄYTTÖTAPA 4: VANHEMMUUS

Millaisia oikeuksia sinun on vanhemmaksi tulon jälkeen tarvinnut tarkastella uudestaan? Onko sinun lasten tulon myötä ollut luovuttava hetkellisesti jostain oikeudestasi? Toteutuuko teillä molemmilla vanhemmilla samat oikeudet vai painottuvatko oikeudet eri tavalla tällä hetkellä? Onko nyt tullut hetki vahvistaa jotain oikeuttasi? Miten puolisosi voisi tukea sinua vahvistaaksesi oikeuksiasi? Missä kohdin sinä voisit tukea puolisoasi? Mitkä oikeudet ovat säilyneet itsestään selvinä muuttuneesta elämäntilanteesta huolimatta?

Kannatko itse koko vastuun lapsistasi? Millaisia oikeuksia kaipaat vahvistettavaksi elämässäsi tällä hetkellä eniten? Onko nyt niille tullut tilaa ja aikaa? Millaista tukea voisit saada läheisiltäsi, jotta sinulle tärkeät oikeudet pääsisivät vahvistumaan elämässäsi? Mitkä oikeudet ovat vahvistuneet entisestään äidiksi tai isäksi tulemisen jälkeen?

KÄYTTÖTAPA 5: RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

1. Asettele otsikkokortit asiakkaan eteen vasemmalta oikealle; itsestään selvät, opitut, ajankohtaiset, vahvistettavat oikeudet.
2. Anna asiakkaalle korttipakka käteen ja anna hänen rauhassa asetella yksi kortti kerrallaan valitsemansa otsikkokortin alle. Voit käydä syventävää keskustelua jokaisesta eri oikeudesta
kortti kerrallaan esittäen asiakkaalle opasvihkon  3. Erilaiset oikeudet -kappaleessa esitettyjä kysymyksiä keskustelun herättämiseksi. Kortteja voi asettaa myös kahden eri otsikkokortin väliin esim. itsestään selvän ja opitun väliin, jos asiakas kokee näin.
3. Asiakkaan aseteltua kaikki kortit jonkin otsikkokortin alle ja käytyänne jokainen oikeus läpi, käy vielä syventävää keskustelua itsestään selvistä oikeuksista. Tarkenna mistä saakka oikeus on ollut itsestään selvä? Lapsesta saakka vai onko oikeuden eteen tehty töitä ja opittu oikeus sallimaan vasta aikuisiällä? Mistä asiakkaalle tärkeistä arvoista ja periaatteista tämä kertoo?
4. Siirry sitten opittuihin oikeuksiin. Millaisia haasteita asiakas on kohdannut elämässään? Miten oikeuksia on koeteltu ja miten niistä on selvitty? Miten asiakas on omaksunut oikeuden itselleen? Mitä tämän oikeuden oppiminen on asiakkaalta vaatinut? Millaisia ratkaisukeinoja elämän  haasteellisiin tilanteisiin asiakkaalla on jo olemassa?
5. Ajankohtaiset oikeudet ovat niitä, jotka asiakas kokee tässä elämäntilanteessa tärkeimmäksi työstää. Näihin kannattaa palata myös seuraavalla tapaamisella ja käyttää aikaa sen pohtimiseen kuinka asetettuun tavoitteeseen päästäisiin? Minkä verran oikeus jo toteutuu elämässä? Mitkä ovat sellaisia tilanteita, joissa oikeus pääsee esille parhaiten? Missä tilanteissa tai keiden ihmisten kanssa asiakas tarvitsee vahvistusta oikeuden toteutumiseksi? Miettikää yhdessä mitkä olisivat ne askeleet, jotka veisivät tavoitteeseen? Mitkä olisivat merkkeinä asiakkaalle, että nyt oikeudet ovat toteutuneet?
6. Vahvistettavat oikeudet voivat olla sellaisia, joihin asiakas ei halua heti tarttua. Ne voivat olla sellaisia oikeuksia, joita hän ei ole itse sallinut koskaan itselleen tai elämäntilanne ei ole niitä
mahdollistanut. Asiakas saattaa tarvita aikaa oivaltaakseen, että kyseiset oikeudet ovat hänellekin mahdollisia.

KÄYTTÖTAPA 6: TYÖNOHJAUS

Ryhmätyönohjaus

Työnohjaaja voi levittää kaikki Minulla on oikeus-kortit ryhmän eteen ja laittaa otsikkokortit järjestykseen vasemalta oikealle: itsestään selvät, opitut, ajankohtaiset ja tärkeät sekä vahvistettavat. Tämän jälkeen työnohjaaja voi auttaa ryhmää keskustelemaan erilaisista oikeuksista juuri heidän työpaikallaan. Ryhmä voi yhteisesti asetella oikeuksia eri otsikoiden alle. Työnohjaajan tehtävä on varmistaa, että kaikki äänet ja mielipiteet pääsevät kuuluviin. Ja jos yhdelläkin ryhmäläisistä on sellainen kokemus ettei jokin oikeus toteudu heidän työpaikallaan niin silloin sitä ei voi asettaa esim. itsestäänselviin oikeuksiin. Työnohjaaja ohjaa keskustelua siitä mitä vaadittaisiin, jotta kyseinen oikeus paremmin toteutuisi kaikilla työntekijöillä. Mitkä nousevat työyhteisössä itsestäänselviksi oikeuksiksi? Mitä työyhteisö on opetellut sallimaan itselleen? Millaiset oikeudet tällä hetkellä nousevat ajankohtaisiksi ja tärkeiksi? Onko sellaisia oikeuksia, joita koetaan jopa kaukaisiksi tai epärealistiseksi toteutua? Miten nämä vahvistettavat oikeudet voidaan määritellä yhteisiksi tavoitteiksi? Työnohjaaja voi auttaa ryhmää pohtimaan niitä askeleita, joita seuraamalla tavoite tuntuu mahdollisemmalta toteuttaa. Työnohjauksessa voidaan palata kortteihin uudestaan joko pohtimaan yhden oikeuden vahvistamista seuraavilla työnohjauskerroilla tai käydä pidemmän ajan päästä kortit uudelleen läpi. Tällöin työnohjaaja voi ryhmän aseteltua kortit uudelleen paikalleen, muistuttaa miten kortit aiemmin asettuivat. Millaiset oikeudet aiemmin olivat vahvistettavissa tai itsestäänselvissä? Onko kokemus oikeuksien toteutumisesta muuttunut? Mistä kaikesta tämä kokemus tulee? Onko noussut uusia oikeuksia, joihin olisi nyt syytä kiinnittää huomiota?

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa Minulla on oikeus-kortteja voidaan käyttää samaan tapaan kuin ratkaisukeskeinen psykoterapia osuudessa ohjeistettu. Kuitenkin koko ajan pohtien millainen vaikutus tällä tietyllä oikeudella on juuri työssäjaksamiseen tai työntekemiseen. Mikä vaikutus tietyn oikeuden toteutumisella olisi työssä? Mikä olisi erilailla, jos oikeus toteutuisi paremmin? Mitä työntekijä voi itse tehdä tämän eteen?

Minulla on oikeus- terapiakorttien jälleenmyynti

 

Mira Vatanen/ Valokeho  www.valokeho.fi (ostettavissa paikan päällä asioidessasi Valokehossa)

Oletko kiinnostunut Minulla on oikeus- terapiakorttien jälleenmyynnistä?

Ota yhteyttä sähköpostitse marika@unelmaratkaisu.fi!


Blogikirjoituksia terapiakortteihin liittyen

 • Joululomailen 7.1.2024 saakka
  Joululomailen ja palaan töihin 8.1.2024. Leppoisaa joulun aikaa ja unelmien täyttämää uutta vuotta 2024!
 • Kesälomailen 7.7.-6.8.2023
  Palaan kesälomalta maanantaina 7.8., jonka jälkeen vastaan mahdollisiin yhteydenottoihin. Muutama paikka syksylle lyhytpsykoterapiaan etäyhteydellä löytyy tällä hetkellä! Vapaat tarjolla olevat ajat näet kirjautumalla Kaarna Onlinen sivuille.
 • Joululomailen 8.1.2023 saakka
  Palaan töihin 9.1.2023 joululomalta, jonka jälkeen vastaan mahdollisiin yhteydenottoihin. Tällä hetkellä asiakastilanteeni ei mahdollista valitettavasti uusien psykoterapia asiakkaiden vastaanottamista.
 • Minulla on oikeus-kirjallisuusterapeuttinen ryhmä alkaa!
  Minulla on oikeus-ryhmä alkaa jo kesäkuussa yksilötapaamisella, jossa pääsen tutustumaan jokaiseen ryhmäläiseen henkilökohtaisesti ennen ryhmätapaamisten alkua. Elokuusta-joulukuuhun 2022 ryhmätapaamiset tiistaisin kerran kuussa. Valittavana sekä etäryhmä tai lähiryhmä täällä toimitilallani Rautpohjassa Jyväskylässä. Lisäksi Minulla on oikeus-verkkokurssi kaiken aikaa käytössäsi. Hakuaika ryhmään on parhaillaan menossa!
 • Minulla on oikeus- kirjallisuusterapeuttinen verkkokurssi
  Selvitä millaisia oikeuksia itsellesi sallit juuri ilmestyneen MINULLA ON OIKEUS- verkkokurssin avulla! Verkkokurssi perustuu luomiini Minulla on oikeus- terapiakortteihin, joita olen käyttänyt asiakastyössäni psykoterapiassa useiden vuosien ajan.
Kuva: by Emmi Oy