Kirjallisuusterapeuttinen työnohjaus

Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä voidaaan hyödyntää työnohjauksessa lisäämään työnohjattavan läsnäoloa ennen kaikkea itsensä kanssa. Se myös mahdollistaa erityisesti työnohjausryhmässä moniäänisyyden tuomisen esille.

Ryhmätyönohjauksessa kirjoittaminen toimii asioiden jäsentämisen välineenä ja mahdollistaa työyhteisössä myös toisten kuuntelemisen taidon vahvistamista. Kun omat ajatukset saadaan ensin laitettua ylös, on niihin helpompi palata ja kuulla toista kun ei ” tarvitse pitää mielessään omaa mielipidettä, ajatusta” vaan laittaa se hetkesi syrjään. Terapeuttinen kirjoittaminen lisää dialogia työyhteisössä ja mahdollistaa asioiden tarkastelun monesta eri näkökulmasta, arvottamatta mitään mielipidettä tai ajatusta paremmaksi.

Kirjoittaminen toimii  jäsentämisen välineenä ja tuo näkyväksi ajatuksia ja tunteitasi. Tämä itsessään on hoitavaa ja voimauttavaa. Halutessasi voit jakaa omia ajatuksiasi voimavarakeskeisten harjoitusten jälkeen ryhmässä tai yksilöterapiassa minulle/ ryhmälle vapaasti kertoen tai suoraan omaa tekstiäsi lukien. Joskus merkityksellistä voi olla pysähtyä kirjoittamansa äärelle jakamatta sitä kenenkään kanssa vaan jatkamalla kirjoittamista yksin ennen sen esille tuomista esim. työyhteisössä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät sopivat kaikille, jotka ovat valmiita pysähtymään kuuntelemaan omaa sisäistä tarinaansa eikä se vaadi mitään erityisosaamista kirjoittamisen liittyen.

Voit lukea STOry Suomen Työnohjaajien sivulta juuri julkaistun blogini, jossa kerron lisää kirjallisuusterapeuttisten menetelmien hyödyntämisestä työnohjauksessa.