Voimavarakeskeinen työnohjaus

Voisiko voimavarakeskeisestä työnohjauksesta olla hyötyä sinulle ja työyhteisöllesi?

Voimavarakeskeisen työnohjauksen avulla työntekijä ja työyhteisö voivat

-tarkastella työyhteisössä valitsevia toimintatapoja, nähdä millaiset asiat jo toimivat ja tulla nähdyksi tehdyn työn äärellä

– vahvistaa uusia toimintatapoja ja näkökulmia, uudistua ja kehittyä omassa työssään

– lisätä omaa työmotivaatiotaan, työviihtyvyyttään ja työssäjaksamistaan

-vähentää työterveyden kustannuksia ja sairaspoissaoloja

Kuva:  by Emmi Oy

Työnohjaajana minulle on tärkeää

-edistää työntekijän ja työyhteisön oman toimijuuden vahvistumista

-tukea erilaisten mielipiteiden ja näkemysten kunnioittavaa sekä dialogista vuorovaikutusta työyhteisössä, jossa on tilaa ajatella myös toisin

-mahdollistaa vaihtoehtoisten näkökulmien löytämisen työelämän haasteisiin

-tukea työntekijän ja työyhteisön työssäjaksamista

-rakentaa  jatkuvasti yhteistyösuhdetta, jossa pysähdymme tarkastelemaan työelämän haasteita ja työtapoja sekä tarvittaessa etsimme aktiivisesti  ratkaisuja työelämän haasteisiin

-ohjata työnohjausprosessia niin, että työyhteisössä oleva osaaminen tulee tehokkaasti käyttöön ja suuntautuu työssä oikeisiin asioihin

 – taata jokaiselle työnohjattavalle turvallisen ilmapiirin, jossa on tilaa olla oma itsensä osana työyhteisöä ja olen erityisen kiinnostunut traumainformoidun lähestymistavan välittämisestä työyhteisön hyvinvointia tukemaan.

Olen työnohjaaja STOry ja DIATO verkoston jäsen

STOry- nimike kertoo, että työnohjaaja on koulutettu Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti ja että hän on sitoutunut työssään noudattamaan yhdistyksen eettisiä periatteeita. Niihin sitoutunut työnohjaaja STOry edistää ja ylläpitää avoimuutta, luottamuksellisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja ohjattavien oppimista. Lisäksi hän huolehtii omasta täydennyskoulutuksestaan ja työnohjauksen työnohjauksestaan.

DIATO- verkoston jäsenet ovat käyneet 2,5 vuotisen Dialogicin järjestämän työnohjaajakoulutuksen. DIATO-verkoto kokoaa yhteen voimavarakeskeiset työnohjaajat ja prosesskonsultit. Sen tarkoituksena on vahvistaa dialogista ja voimavarakeskeistä työskentelyä suomalaisessa työelämässä. Toisena tarkoituksena on vahvistaa verkoston jäsenten tietoja  ja taitoja toimia työnohjaajina/ prosessikonsultteina. DIATO- verkosto kokoontuu vuosittain yhteiseen seminaariin, minkä lisäksi verkoston jäsenet voivat alueellisesti kehittää yhdessä kunkin omaa sekä yhteistä työskentelyään.

Työnohjauksen hinnat

Työnohjaus käytännössä

Työnohjaus kestää yksilötyönohjauksessa joko 60 tai 90 minuuttia. Ryhmätyönohjauksessa kesto on aina 90 minuuttia kerrallaan. Työnohjaus voi olla sovitusti lyhyempi kestoisempaa tai usean vuoden kestävää työyhteisön tarpeen mukaan.

Työnohjaukset voivat olla 2-4 viikon välein sopimuksen mukaan. Ilmaisella tutustumiskäynnillä sinä ja tai työyhteisösi pääsette kertomaan työyhteisönne työnohjauksen tarpeesta ja toiveista. Yksilötyönohjauksen tutustumiskäynnin kesto on 45 min ja se voidaan toteuttaa joko paikan päällä toimitilallani tai etäyhteydellä. Ryhmätyönohjauksen tutustumiskäynnin kesto on 60 min. 

Jos työnohjaus päätetään aloittaa sovitaan työnohjaussopimuksessa kirjallisesti aloituspäivä, kesto, alustavat tavoitteet työnohjaukselle ja muut käytännön asiat. Teen työnohjaussopimukset aina  6 kuukaudeksi kerrallaan ja pohdimme aktiivisesti työnohjauksen jatkoa aina puolivuosittain. Näin varmistamme, että yhteistyö on molemminpuolin hyödyllistä ja sinä/ työyhteisösi saa juuri sellaista työnohjausta, joka palvelee tarpeitanne. Joskus työnohjauksen tarve voi muuttua äkillisestikin ja voi olla, että hyödytte toisenlaisesta työnohjauksesta. Myös minä työnohjaajana haluan kokea työnohjauksen hyödyttävän sinua/ työyhteisöäsi. Lyhyestä sopimuksesta huolimatta olen valmis sitoutumaan pitkiksi ajoiksi vastaamaan työnohjauksestasi ja pisimmällään työnohjaussuhteeni ovatkin kestäneet n. 4-5 vuotta. Työnohjaajaa on kuitenkin hyvä vaihtaa tietyn ajan välein.

Yksilö-ja pienien ryhmien työnohjaus onnistuu  Syrjälänkatu 11 toimitilassa Jyväskylässä sekä etäyhteydellä. Ryhmien työnohjaus onnistuu myös erikseen sovittavissa työpaikan itse järjestämissä tiloissa. Tällöin työnohjaushintaan lisätään kilometrikorvaus. (Vuonna 2021 kilometri-korvauksen perussumma on 0,44 euroa/km +alv).

Työnohjauksen hinnat sisältävät alvin 24 % seuraavasti:
* YKSILÖTYÖNOHJAUS 60 MIN 140 €(sis.alvin 24% 27,1 €)
* YKSILÖTYÖNOHJAUS 90 MIN 190 €(sis.alvin 24% 36,77€)
* RYHMÄTYÖNOHJAUS 90 MIN(2-10 henkeä) 265€(sis.alvin 24% 51,29 €)

Yli kymmenen hengen työnohjausryhmistä kysy tarjous erikseen.

Huom! Psykoterapeutin toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle antama, yksittäiseen potilaaseen liittyvä työnohjaus on arvonlisäverotonta terveyden ja sairaanhoitopalvelua.  (KHO:n päätös 2.10.2014 T 2934.) Tällöin esim. psykoterapeutin toiselle psykoterapeutille antama psykoterapian kliininen työnohjaus 60 min 110 € tai 90 min 150 €(alv. 0%).

Uudet työnohjaukset sovitaan puolivuosittain huhti-ja lokakuussa

Mikäli olet kiinnostunut työnohjauksesta niin uusille työnohjauksille vapautuu mahdollisesti tilaa aina puolivuosittain. Joten jos olet kiinnostunut aloittamaan työnohjauksen tammikuusta 2022 niin ota yhteyttä minuun yhteyttä  viimeistään lokakuussa 2021!

Jos olet kiinnostunut työnohjauksesta elokuusta 2022 eteenpäin niin otathan minuun yhteyttä viimeistään huhtikuussa 2022!

Meneillään olevista työnohjauksista niin ikään kyselen sekä huhti-että lokakuussa varaanko paikan jatkolle sekä kyselen työnohjauksen ajankohdan toiveita.

Mitä on voimavarakeskeinen lähestymistapa työnohjauksessa?

Dialogisuus

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa dialogisuus on yhdessä ihmettelemistä, asioiden äärellä pysähtymistä ja erilaisten ajatusten kohtaamista. Moninaisuutta tukevassa ja elävässä keskusteluilmapiirissä mahdollistetaan erilaisten näkökulmien vuorovaikutuksellinen kohtaaminen. Yhteisen kohtaamisen kautta, joka keskittyy juuri tässä hetkessä olemiseen, synnytetään uutta ymmärrystä ihmisten välille. Dialogisessa keskustelussa pääpaino on toisen ihmisen myötätuntoisessa kuuntelemisessa ja sitä ei ohjaa se mitä minä haluan tietää vaan se mitä sinä haluat sanoa.

Reflektiivisyys

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa reflektiivisyys on tietoista yhdessä asioiden, ajatuksien, tunteiden, merkitysten, suhteiden ja toiminnan tarkastelua. Reflektiivinen keskustelu luo tilaa ja erilaisia vaihtoehtoja, mahdollisuuksia. Se on asioiden harkitsevaa pohtimista ja sen uudelleen suhteuttamista tähän hetkeen.

Narratiivisuus

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa narratiivisuus auttaa asiakasta ja työyhteisöä kertomaan vaihtoehtoisia ja rakentavia tarinoita omasta työstään. Vaihtoehtoiset tarinat synnyttävät uusia merkityksiä, kokemuksia ja toimintaa työyhteisössä. Tähän vaihtoehtoisten tarinoiden löytämiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan paikalle kaikki ne ihmiset, jotka ovat olleet alkujaan ymmärtämässä ongelmallista tarinaa. Tätä kautta muutoksesta tulee vahvemmin totta.

Ratkaisukeskeisyys

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa ratkaisukeskeisyys on työntekijän ja työyhteisön oman toimijuuden vahvistamista. Ratkaisukeskeinen työote pyrkii vahvistamaan jo olemassa olevia voimavaroja tutkien sitä mikä työyhteisössä jo toimii. Työelämän haasteet nähdään tavoitteina, joihin pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja ja näkökulmia.

Oletko kiinnostunut yksilö- tai ryhmätyönohjauksesta?

Tule tai tulkaa koko työhteisö ilmaiselle tutustumiskäynnille!  Vaihtoehtoisesti voin tulla myös käymään työpaikallanne. Otetaan selvää yhdessä millaisia tarpeita sinulla tai työyhteisölläsi on tällä hetkellä työnohjauksen suhteen. Selvitetään miten voisin olla avuksi juuri sinulle ja työyhteisöllesi.

Suositeltavaa luettavaa:

Palautetta työnohjausryhmältä minusta työnohjaajana

” Kuunteleva, empaattinen, rauhallinen, kypsä. Rentoutuksissa miellyttävä ja rentouttava ääni. Työnohjauksestasi hyötyisivät sosiaali- ja terveysalan työyhteisöt, jatkuvissa muutoksissa kamppailevat työyhteisöt. ”

” Sinusta huokuu ymmärtäväisyys ja lempeys. Tuntuu, että välität aidosti ryhmäläisten asioista/voinnista. Ajattelen, että sovit persoonaltasi parhaiten sosiaali-/ terveysalan työyhteisöjen ohjaamiseen, koska näissä jaksamisen ja uupumisen kanssa usein tasapainoillaan.”

” Mielestäni kuuntelet hyvin, mielelläni olisin kuunnellut vieläkin enemmän sinun näkökulmaa asioista. Työnohjaajan sanalla on kuitenkin oma iso ja hyvä painoarvonsa. Kiitos hyvästä työnohjauksesta. Rentoutukset erityisesti oli mahtavia!”

” Olet rauhallinen ja hyvä kuuntelemaan. Työnohjauksestasi hyötyisivät ainakin työyhteisöt, joissa tehdään asiakastyötä.”

” Läsnäoleva ja aidosti kiinnostunut. Olet antanut tilaa meidän ajatuksille ja johdatellut hyvin keskustelua. Kiitos paljon antoisista keskusteluista!”