Terapiapäiväkirjan käyttö psykoterapiassa

Olen huomannut, että terapiapäiväkirjan kirjoittaminen psykoterapian aikana, edistää psykoterapiaprosessia. Minulla on ollut nyt asiakkailleni tarjolla syksystä 2018 lähtien sähköinen terapiapäiväkirja, jota he voivat jakaa kanssani reaaliaikaisesti. Tämän sähköisen terapiapäiväkirjan käyttöön otto on tuonut uudenlaisia mielenkiintoisia hyötyjä psykoterapiasuhteeseen.

Avaan sähköisen suojatulla yhteydellä toimivan päiväkirjan psykoterapia asiakkailleni jo ennen varsinaisen terapian alkamista eli odotusvaiheessa. Samalla aukaisen muitakin asiakirjoja asiakkaan käyttöön kuten Psykoterapiassa kävijän opasvihkon, johon olen koonnut minun asiakkailleni hyödyllistä tietoa terapiassa käyntiin liittyen. Asiakas pääsee tutustumaan jo ennen terapian alkua oppaaseen sekä täyttämään myös omia toiveita ja ajatuksia terapiaan liittyen. Olen usein huomannut, että itsetutkimukseen liittyvä prosessi käynnistyy monella jo tutustumiskäyntiaikaa varatessa. Myös odotusvaiheessa ennen kuin terapian pääsee aloittamaan tapahtuu yleensä asiakkaan ajattelussa oman elämän reflektointia, jota voi halutessaan kirjoittaa ylös jo terapiapäiväkirjaan.

Terapiapäiväkirjan hyödyt

Tutustumisvaiheessa terapiapäiväkirjaan voi kirjoittaa elämästään asioita, joita ei kenties tohtisi vielä ääneen puhua tai joita toivoo terapeutin ottavan puheeksi. Jotkut asiakkaat voivat kirjailla toiveitaan siitä etteivät halua vielä sukeltaa liian syvälle oman elämänsä kipukohtiin ennen kuin omat voimat hieman alkavat palautumaan. Näiden toiveiden välittäminen terapeutille on mielestäni tärkeää, jotta yhteistyösuhde lähtee lujittumaan ja minä terapeuttina opin millainen tapa kullekin ihmiselle sopii.

Terapiapäiväkirjan hyöty on myös siinä, että sinne voi kirjailla juuri sillä haastavalla hetkellä tunnelmiaan ja ajatuksiaan ylös. Näihin on helppo palata kun tulee terapiaan milloin mistäkin tilanteesta. Jos oma terapia-aika on keskellä päivää esimerkiksi työpäivän lomassa voi olla alkuun haastavaa palautella mieliin mistä kaikesta olisi hyödyllistä jutella. Ajatukset saattavat olla yhä työasioiden parissa. Minä luen yleensä vähän ennen kunkin asiakkaan terapia-aikaa terapiapäiväkirjaa ja saan jo viestiä siitä mitä kaikenlaista asiakas on viime aikoina pohtinut. Joskus asiakas ei edes itse muista näitä asioita kun elää jo toisessa hetkessä elämässään. Tällöin aiheen käsittelyä ei välttämättä tarvitsekaan jatkaa tai sitten pääsemme työstämään sitä jo vielä eteenpäin tai reflektoimaan jälkikäteen.

Milloin terapiapäiväkirjan pito ei edistä omaa hyvinvointia?

Ajattelen, että mikäli kirjoittaminen ei tunnu asiakkaalle luontevalle, ei sitä todellakaan pidä tehdä. Terapiapäiväkirja on mahdollisuus, mutta ei missään nimessä edellytys terapiassa käymiselle. Tärkeintä on kyky sitoutua terapiakäynteihin ja riittää kun terapiakäynnillä pohtii omia asioitaan.

Joskus ahkera päiväkirjan pitäminen voi ajaa ihmistä tavallaan ”suorittamaan” terapiaa. Tällöin voi olla hyödyllisempää, jos väsyttää itsensä itsetutkiskelulla, irrottautua kaikenlaisten itsetuntemusta lisäävien tehtävien tekemisestä ja ajatustensa jatkuvasta muistiin kirjoittamisesta. Jossain kohtaa elämää kaikenlaisista itsetuntemusta lisäävistä tehtävistä voi olla ollut merkittävä hyöty ja apu asiakkaan elämässä, mutta tehtäviin voi myös jäädä riippuvaiseksi. Joskus voi olla hyödyllisempää huomata, että selviää kyllä elämässä vaikkei analysoikaan kaikkea kokemaansa vaan elää vain hetket läpi. Voi olla, että joskus kokemuksille tulee liian suuret mittasuhteet tai merkitykset, jos niiden läpikäymiseen uudestaan ja uudestaan käyttää loputtomasti aikaa. Jos kokemuksille antaa vallan määritellä itsensä liian tiukasti, voi ihminen huomaamattaan pienentää itsensä ja omat mahdollisuutensa.

Terapiapäiväkirjan jakaminen terapeutin kanssa

Toisille ihmisille ajatus jakaa oma päiväkirja edes sen oman terapeutin kanssa voi olla ajatuksena pelottava. Tässäkin on syytä herkästi kuunnella itseään ja toimia sen mukaan. Kirjoitusten jakaminen edellyttää luottamusta, joka voi rakentua eri ihmisten kanssa eri tahtiin. Omia rajojaan on syytä kunnioittaa eikä pakottaa itseään liian auki kenenkään, edes terapeutin edessä. Avautuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa ja joskus ajatusten kirjoittaminen ylös on vain yksisuuntainen tie. Asiakas kirjoittaa yksisuuntaisesti asioita, joita toki käsitellään terapiassa, mutta palautetta ajatuksistaan ei asiakas saakaan heti. Asiakas saattaa pohtia mitä kaikenlaista terapeutti asiakkaan tekstistä ajatteleekaan.

Toisille taas tieto siitä, että terapeutti voisi käytännössä lukea saman tien asiakkaan ajatukset, tuo turvaa. Käytännössä itse ajoitan päiväkirjojen lukemisen hieman ennen asiakkaan tuloa terapiaan. Olen myös asiakkailleni sanonut etten aina välttämättä ennen tapaamista ehdi lukea asiakkaan kirjoituksia, mutta jossain vaiheessa kyllä. Tärkeintä minusta on asiakkaan oma prosessi ja se kulkee eteenpäin minusta huolimatta. Ajattelen, että kun asiakas pääsee itse kirjoittamaan omaa terapiamatkaansa ylös, jää tästä vahva omin sanoin sanoitettu kokemus. Teksteihin on helppoa palata ja asiakas voi lukea millaisia ajatuksia hänellä on ollut matkan varrella. Toiset asiakkaat liittävät päiväkirjaansa myös valokuvia elämästään, joka osaltaan tuo terapeutille asiakkaan arkea lähemmäksi.

Ottaessani sähköisen terapiapäiväkirjan käyttöön asiakkaideni kanssa pohdin kuinka paljon tämä vie työaikaani ja ehdinkö lukea kaikkien asiakkaiden ajatuksia. Nyt 1, 5 vuoden kokemusten jälkeen olen huomannut, että aikaa on löytynyt hyvin jo senkin takia ettei kaikki asiakkaat suinkaan kirjoita terapiapäiväkirjaa. Jotkut asiakkaat myös haluavat täyttää terapiapäiväkirjaa perinteisesti vihkoon, jonka sitten ottavat toisinaan mukaan terapiaan. Huomaan myös, että tavallaan terapiapäiväkirja on myös mahdollistanut sen, että minä saan palautetta siitä puhummeko oikeista asioista terapiassa. Jos asiakas jatkaa asian käsittelyä päiväkirjassa osaan herkemmin huomata, että ehkei aihetta vielä ole käsitelty tarpeeksi ja siihen on vielä syytä palata. Aina terapiapäiväkirjan pitäminen ei myöskään tarkoita sitä, että kirjoittamiseen käytettäisiin valtavasti aikaa. Toiset saattavat jakaa muutaman ranskalaiselle viivalle kirjoitetun aiheen, jotka ovat lähinnä asiakkaalle itselle muistutuksena mistä olisi syytä seuraavan kerran puhua.

Terapiapäiväkirjan käyttö psykoterapiassa