UnelmaRatkaisu – 10 vuotta yrittäjyyttä takana!

Kymmenen vuotta yrittäjänä oloa tulee täyteen ja yritykseni UnelmaRatkaisu täyttää tänään 10-vuotta! Yrittäjyys ei ole koskaan ollut minulla ensisijaisena haaveena ja vaatikin todella rohkeutta hypätä lopulta vakituisesta työsuhteesta yrittäjäksi. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen ja muiden yrittäjien tapaaminen sekä mahdollisuus aloittaa yrittäjyys portaittain rohkaisi minua astumaan uudenlaiseen omaehtoiseen työelämään. Yrittäjäksi lähteminen ei ole koskaan kaduttanut minua, päinvastoin, nautin edelleen joka päivä omanlaisen työarjen luomisen mahdollisuudesta.

Yrityksen postilaatikosta löytyi tänä aamuna Jyväskylän Yrittäjät ry:ltä tullut onnittelukortti yrityksen merkkipäivän johdosta! Yksinyrittäjän arjessa olen kyllä tiedostanut merkkipäivän lähestymisen, mutta tämä onnittelukortti yllätti, ilahdutti, konkretisoi ja todensi merkkipäivän olemassa oloa. Havahduin pohtimaan kuinkahan monta ihmistä sitä onkaan tullut kohdattua näiden kymmenen vuoden aikana. Työni psykoterapeuttina, myöhemmin myös työnohjaajana sekä kirjallisuusterapeuttina, on tarjonnut mahdollisuuden tarkastella monenlaisten erilaisten ihmisten silmin tätä elämää. Yksilöllisten elämän haasteiden ja unelmien takana, olen usein myös tavoittanut paljon samankaltaisuuttakin ihmisten toiveissa oman hyvän elämän suhteen.

Yksi toistuva teema esimerkiksi psykoterapiaan hakeutuessa on tietynlainen armottomuus tai jopa arvottomuuden kokemus itseä kohtaa. Sisäinen puhe itselle saattaa olla julmaa ja ihminen kokee vahvoja riittämättömyyden tunteita. Läheisissä ihmissuhteissa on saattanut elämän varrella olla ”rikkinäisiä peilejä” jotka ovat saaneet ihmisen uskomaan virheellisiä uskomuksia itsestään. Psykoterapian myötä usein oma arvo ihmisenä vahvistuu kun ihminen rohkenee olla oma itsensä. Tähän tarvitaan psykoterapeutin lempeää peilausta ja kokemusta nähdyksi sekä kuulluksi tulemisesta. Me kaikki tarvitsemme kannustavaa ja lempeää katsetta kasvaessamme omaan mittaamme. Yrittäjyys on mahdollistanut minulle tavan elää omarytmistä ja näköistä työarkea sekä luoda sen ympärille itselleni sopiva omanlainen hyvä elämä.

Myös minä psykoterapeuttina kaipaan peilausta, autetuksi ja tuetuksi tulemisen kokemista. Yksi työni hienoja puolia onkin saada säännöllisesti jaettua omassa työnohjauksessani omia havaintojani, tunteitani, ajatuksiani ja kokemuksiani. Työnohjaus on paikka, jossa voin reflektoida vapaasti kokemuksiani psykoterapeuttina saaden siitä työnohjaajaltani arvokasta peilausta. Tällöinkin asiakkaista ei koskaan puhuta nimellä eikä niin, että heitä voisi tunnistaa vaan käsitellään teemoja, joihin koen itse tarvitsevani uutta näkökulmaa ja vahvistusta. Työnohjaajillani vuosien varrella on myös aina ollut vaitiolovelvollisuus ja psykoterapeutin sekä työnohjaajan koulutustausta. Ajattelen, että me kaikki sokeudumme tietyllä tavalla omille ajatuksillemme ja kokemuksillemme. Kun olemme suhteessa toiseen ja sanoitamme asioita ääneen, olemme myös vahvassa vuorovaikutussuhteessa itseemme. Yhdessä lempikirjassani Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito, Isaacs kuvailee miten on  paradoksaalista, että kuulemme oman äänemme kaikkein parhaiten silloin, kun käymme dialogia muiden kanssa.

Yrittäjyydessä eräs syvästi arvostamani piirre on, että voin itse rytmittää työvuoteni, viikkoni ja päiväni oman tarpeen mukaan. Pidän omasta hyvinvoinnistani huolta mm. lomailemalla vuoden aikana 2,5 kuukautta. Ajattelen erilaisten pidempien ja lyhyempien taukojen psykoterapiassa myös tukevan oman hyvinvointini lisäksi asiakkaitani. Psykoterapiassa psykoterapeutin perimmäinen tavoite on lopulta tehdä itsestään tarpeeton asiakkaalle. Taukojen aikana tapaamisissa asiakas saa huomata ja alkuun harjoitellakin psykoterapiassa opeteltujen taitojen käyttämistä. Usein ensimmäinen pidempi tauko saattaa jännittää asiakasta, mutta mitä pidemmälle psykoterapiassa edetään, epävarman olon sijaan, asiakas toivottaa minulle usein iloisesti hyvää lomaa. Ajattelen, että psykoterapeuttina on erityisen tärkeää itse huolehtia omasta hyvinvoinnista, jotta kykenee aidosti kannustamaan myös muita huolehtimaan omista tarpeista.

Yrittäjänä voin itse vaikuttaa työpäivieni pituuteen ja ottaa asiakkaita sen verran kun koen hyväksi. Voin oman elämäntilanteeni mukaan joskus tehdä hieman kevyempää työviikkoa ja joskus halutessani tehdä myös pidemmän päivän. Lisäksi suunnittelen aina puolivuosittain asiakastapaamiset ja voin rytmittää työpäivieni tauotukset palautumisen tarpeeni mukaan. Pidän 15-30 minuuttia taukoa asiakkaiden välillä ja 1-1,5 tunnin ruokatauon päivittäin.

Yrittäjänä olen kokenut erilaiset pidemmät ja lyhyemmät koulutukset yhtenä merkittävämmistä työssäjaksamista ja työmotivaatiota ylläpitävänä voimana. Oman ammattitaidon syventäminen säännöllisen kouluttautumisen kautta, on itselle merkityksellistä ja tuo toisaalta myös yksinyrittäjän arkeen ”työkavereita ja työyhteisöä”. On mielenkiintoista päästä oppimaan yhdessä toisten ihmisten kanssa lisää ihmisen mielestä ja kehosta. Viimeisimpänä päätin psykofyysisen psykoterapian perusopinnot ja pyrin syventämään kehollisuuden huomioimista myös psykoterapiassa. Työpäivien aikana tauollani pyrin itsekin palaamaan kehooni. Yksi tätä tavoitetta tukeva palautumisen keino työpäivieni lomassa on ollut jo pidemmän aikaa Neurosonic-divaani. Neurosonic lähettää kehoon erittäin matalataajuista värähtelyä, joka vaikuttaa suoraan autonomiseen hermostoon, jolloin mielen ei tarvitse työskennellä rentoutuakseen.  Ja tämä ei ole kaupallista yhteistyötä, ainoastaan tyytyväisen käyttäjän omaa kokemusta:)

Kiitos kaikille

– asiakkailleni vuosien varrelta, joiden kanssa olen saanut kasvaa ja kehittyä tässä työssäni

-työnohjaajilleni , yhteiskumppaneilleni ja kollegoille , lukuisille kouluttajilleni ja opiskelukavereilleni vuosien varrella, joiden viisaudesta ja kokemuksesta olen saanut vaikuttua

Kiitollisena, Marika

UnelmaRatkaisu – 10 vuotta yrittäjyyttä takana!
Merkitty: